Referat Bestyrelsesmøde

HSS, Bestyrelsesmøde 25. April 2017 kl. 18:00


Gennemgang af referat fra sidste møde (GF)

Hjemmeside mangler mere plads – LJA kontakter Lasse for ”konsulent” hjælp.

Nyt fra fogeder

Ventelisten er på plads 

Penge fra nøgle- og stander salg er indsat på klubbens konto

Udmeldte medlemmer bedes informeret til fogederne

Der har været et par tilfælde af ”tyveri” en excentersliber og 10 ltr benzin er fjernet fra havnen.

Der bliver muligvis behov for flere svajklodser – Jeron (svajformand) kontaktes hvis behovet opstår.


Status økonomi.

Fin balance ifht. Budget.

Der mangler stadig at blive omadresseret nogle kontaktoplysnigner til Hein fra Knud – Hein aftaler videre med Knud.

Filer fra nets er mangelfulde – en specifikation er rekvireret – pris 680.-

Restancer fra 2016 opgøres og indkræves asap.


Baderum , status evt. finansierng


Tegninger er færdige

Rasmus har lavet ansøgning til Lejre Kommune – ansøgning er afsendt og vi afventer.

Hein undersøger om der skal afregnes moms på baderums renovering


Evt.

Elektrikker registreres i bomsystemet - LJA opretter

Kort snak om det videre arbejde med forenkling af taksblad – vi skal også forenkle mht. skæringsdatoer i fremtiden. Det videre arbejde med forenkling af taksblad fortsætter efter sommerferien. (f.eks. venteliste og fordeling af pladser )