Referat fra HSS generalforsamling, 4. marts 2017

HSS kontakter

 


Dirigent – Henry Søndergaard (HS)
 
HS: Generalforsamlingen er lovligt varslet, og er derved lovlig.
 • Supplerende bemærkninger (LJA):
  Vil gerne fremhæve: 
  • Processen omkring nye omklædningsfaciliteter er stadig aktiv, men tager lidt længere tid end først ventet. Vi vælger at bruge den ekstra tid til at sikre os, at vi får maksimal udnyttelse af alle kvadratmeter. 
  • Alle udvalg er besat, men der ligger et par opgaver og ”svæver”. Sydfjords-stævnet mangler en person, der kan stå for afvikling. 
  • Havnefogeder skal erstattes (Varslet i meget god tid). Der er stadig tid til at finde afløser(e), og det bliver en af de opgaver, som den nye bestyrelse skal løfte. Kan blive løst anderledes end hidtil.
   (Ingen kommentarer, Beretning er godkendt)
     
 • Hein gennemgår Regnskab og efterfølgende budget.
  (Har ligget til download fra hjemmesiden) 

  Kommentar: PBS-udfordring i forbindelse med bankskifte! Ellers gennemgang af samme regnskab – de betydningsfulde poster er gennemgået.
   
  Overskud 138.000 (i 2016) mod et underskud på 8.000 i (2015).  
  Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 
   
  HS: Dejligt, at vi stadig kan være selvfinansierende.
  Jes Sindal: Passer tilskuddet fra kommunen … - er det samme udgift som blå flag?
   
 • Gennemgang af Fondens økonomi. 
  Regnskabet for fonden er godkendt!

 • Budgetter:
   
  SP (Thomas Kvist)? Spare sammen eller skal pengene ud og arbejde?… LJA: Ja, så længe vi har til de store udgifter, som vi ved der kommer, så skal resten bruges – fornuftigt!
   
  Jørgen Binzer: Antallet af medlemmer i fht. Andre sejlklubber? LJA: Vi er nu 390 medlemmer (Tilgang på 28 og frafald på 25 seneste år).
   
  Sp: Havnefoged-udgift er ikke indregnet i vores budget. LJA: Det vil være en radikal ændring, hvis vi skal til at ”aflønne” medarbejdere. Vi prøver først at finde en løsning, der er i tråd med vores normale måde at gøre tingene på – altså ved frivillig indsats.
   
  Tove: Ønsker en ”tank” til at suge indhold fra toilet-tank, for at lave miljøforbedring. Kan evt. lægges ind som service for andre sejlklubber (Som sydfjords-projekt).
  LJA: Vi kan evt. søge om tilskud til etablering indenfor ”nationalpark-konceptet”.
  Lars P.: Vi har en ordning, hvor man kan ringe efter en ”suge-bil”. Er aldrig brugt i de 10 år... – hvor ordningen har eksisteret! 
   
 • Fastsættelse af kontingenter og havneleje 
  • Medlemskontingenter: Uændret. (Godkendt) 
  • Havneleje (Uændret). Godkendt 
  • Indskud for fast havneplads (Uændret). Godkendt 
  • Afgift for oprydning (Uændret). Godkendt
     
 • Valg af bestyrelse. 
  HS: Skal man annoncere, at man ikke ønsker genvalg? 
  Lasse: Ønsker ikke genvalg 
  Lars P.: Ønsker ikke genvalg
  Bestyrelsen foreslår Lars Borup og Johnny Poulsen. Begge er valgt!
  Note fra HS: Begge har været i sejlklubben, siden de var børn…! 
  Rasmus Rosenkvist modtager genvalg.
   
 • Faste udvalg. 
  • Bestyrelsen foreslår Christian Torborg som formand for husudvalget 
  • Revisorer: Leif og Stig 
  • Revisorsuppleant Flemming Kirk (har accepteret genvalg) 
    
 • Eventuelt. 
  • Kåring af årets HSS’er. Henrik Jensen videreleverer pokalen til… Jørgen Binzer.
   Indstilling fra Henrik Jensen til Jørgen:
   HSS Sejlerpokal
   Jeg har jo haft den ære at have pokalen stående på kaminhylden, pudset den og pralet af den det sidste år. Nu skal jeg give stafetten videre. Hvilket jeg gør med glæde, da jeg synes den lander i de rigtige hænder. (Jeg har jo for øvrigt selv valgt personen). 
   Hvem er så årets sejler? 
   Han er medlem af den eksklusive +60ere klub. Hermed afsløret det er en mand.
   Men at være mand og med i + 60ere snævrer jo ikke feltet af kandidater nævneværdigt ind.
   Årets sejler har ikke gjort noget bemærkelsesværdigt i året der er gået, han har bare gjort som han har gjort lige så længe jeg kan huske. Hvilket snart er mange år. Så at han ikke stod på pokalen kom lidt bag på mig. Der må have været en pokal før denne og selv om han måske var på den, må det være på tide at han også får sit navn på denne. 
   Han er en af hverdagens helte. En af dem der bruger rigtigt mange timer på havnene, så vi andre kan køre lidt mere på frihjul. 
   Han er, man kan vel kalde det en form for mentor, for mange medlemmer nye som gamle. Da han har stor viden/erfaring om mange ting såvel på vandet som på land. Dette har jeg har nydt godt af i mit virke som havneudvalgformand. 
   Han er engageret i mange aktiviteter i klubben. Ingen opgave er for stor ingen er for lille.
   Han er meget rummelig, men måske blevet lidt skarpere med årene som en af havnefogederne.
   Måske fordi det for nogle kan være svært at lære helt basale færdselsregler i vores miljøhus. 
   Ikke har forståelse for nødvendig logistik ved søsætning og optagning.
   Ikke kan forstå at bådstativer skal være i fornuftig stand, så bådene ikke kan vælte. 
   Miljø og Blå flag er også hans mærkesager. Og når vi er ved at miste flaget pga. en eller anden lille detalje, mener han vi skal give det en chance mere. Men måske er det også fordi Jørgen jo er en klog mand, og tænker det er nemmer at tage kampen op med Blå flag, end at komme hjem og fortælle Tove at klubben har mistet det. 
   For bag enhver stærk mand står der jo som regel også en kvinde.
   Tillykke Jørgen med titlen som årets sejler og tak til Tove fordi vi må låne Jørgen så meget som vi gør.

     
  • Jubilæums-nål. Dorte Tygesen og Tine Stampe.
    
  • LJA: Farvel til de to bestyrelsesmedlemmer der træder ud.
   Lasse: Kort med god tid i bestyrelsen. Lasse vidste godt, at det kunne blive tidspresset, hvilket også er årsagen til, at Lasse ikke fortsætter. Har givet gode input i sin tid i bestyrelsen. Den nye bestyrelse håber, at kunne trække på Lasse til fremtidige IT-opgaver. 
   Lars P. Et langt og sejt træk på et allerhøjeste Ildsjælsniveau! Håber at kunne trække på kapaciteter. Lars P. har haft fingrenemeget nede i maskinrummet på rigtig mange ting i sejlklubben, og man skal lede længe efter medlemmer, der er lige så dedikerede som Lars P. 
   Begge bliver sendt videre med citatet fra Eagles, “Hotel California”: You can check out every time you like… But, You can never leave! 
    
  • Jørgen: Service-info. 1/4 er første søsætning, 15/4, Fredag d. 21/4, Lørdag 29/4
    
  • Tove: Når, I skal sætte båd i d. 1/4, så tag familien med. Der er indsamling af affald på stranden – som en del af et officielt ”krible Krable-arrangement!
   Badeplatformen er en officielt anerkendt ”Installation”
   Få jeres koner til at lære at sejle!...
    
  • Lars A. (Kapsejlads). Vil gerne have flere ud at sejle! Hvad kan vi gøre, for at få flere på vandet? Der kommer et kapsejlads-møde, som også er for dem, der ikke har målerbrev under sejladsformen ”Tursejlads”. Lars A. har kontakt til en sejler, der kan komme og give alle en ”pep-talk”. Mere info senere om dato.
    
  • Bent: Hvorfor får man ikke meget at vide på hjemmesiden. Der er mere på Facebook. LJA: der ligger den vigtige ”statiske” information på hjemmesiden. FB er et meget hurtigere og dynamisk medie, hvor medlemmerne selv kan komme med input. Hjemmesiden SKAL være der, men den vil ikke være interaktiv som FB. 
    
  • Mus: Smid gammelt mad ud! Niels Wolff. Musene kommer ind fra stolperne – op igennem gulvet. Niels foreslår en blokering, som han vil indkøbe i klubhuset. Niels og Christian er på opgaven. 
    
  • HS: Der er gnavere i kahytten på båden. Blot til info.
    
  • HS: Ros til de hjælpende hænder, der altid træder til ved stævner. 

Afslutning ved LJA. 3x hurra!
 
---o---

Efter den officielle afslutning 
  • (Lars P.) Input om havnevagter. Bluser til dem der har passet sine havnevagter. 
    
  • (Thomas Kvist) Kahoot-quiz om duelighedsregler.
    

   Kahoot-quiz