Indkaldelse til HSS' Generalforsamling 2017

HSS kontakter

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 4. marts 2017 kl. 15:00 i klubhuset.
 
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16.

1 - Valg af dirigent

 • Bestyrelsen foreslår Henry Søndergaard

2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år. 

 • Se den foreløbige beretning, der vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.

3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2017.

 • Se bilag.

4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer

 1. Medlemskontingenter foreslås uændrede. 

 2. Gæstehavneleje foreslås uændret

 3. Indskud for fast havneplads og venteliste foreslås uændrede. 
  Havneplads-, sommer- og vinterpladslejer foreslås uændrede. 

 4. Afgift for oprydning af vinterplads  foreslås uændrede

5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10

 • Lasse Lindgaard og Lars Plejdrup er på valg og ønsker ikke genvalg. 
  Bestyrelsen foreslår Lars Borup og Johnny Poulsen til posterne.

 • Lars Jørgen Andresen er ikke på valg

 • Rasmus Rosenkvist er på valg, og modtager genvalg.

 • Hein Bornebusch er ikke på valg.

6 - Valg af formænd til faste udvalg

 • Christian Thorborg har fungeret som formand for husudvalget og indstilles af bestyrelsen til dette

7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

 • Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant.

8 - Indkomne forslag

 • Ingen indkomne forslag

9 - Eventuelt

 • Kåring af årets HSS-sejler.

 • Uddeling af 25 års jubilæumsnål til: 955 Dorte Thygesen og 962 Tine Stampe

Efter generalforsamlingen bydes på et let traktement, arrangeret af festudvalget.

På bestyrelsens vegne,

Lars Jørgen Andresen

Formand