Bestyrelsesmøde 2. februar 2017 kl. 18:00

HSS kontakter

 


Referat: 
 • Gennemgang af referat fra sidste møde 
  • Ingen bemærkninger 
    
 • Nyt fra fogeder 
  • Flere projekter på havnen er igang jvf. Henrik Jensen´s opgaveliste. 
  • Stålpæle overvejes istedet for ”de gamle” træpæle. Ved at skifte til stålpæle kan der derved skabes nogle pladser med større bredde. Ligesom stålpæle er mere modstandsdygtige over for is i havnen. Mejnert påpegede at nogle steder i havnen er bundmaterialet måske ikke egnet til stålpæle, men det blev aftalt at havneudvalget kunne fortætte med dette som et ”forsøg” for at få erfaringer til det videre forløb.
    
  • Vi har pt. 6 både på land der har stået på land i 2 år, og skal efter regler søsættes til foråret, for at bevare ancinitet. To medlemer (614/899) har dispensation pga. Sygdom til fortsat at lade bådene stå på land og fortsætte deres ancinitet. Øvrige både skal søsættes.
    
  • Dan nævnte kort forslag til ændring af måden vi opkræver sommer/vinterleje på – dette punkt tages op på næste møde.
    
  • Fogeder indkøber Dymo maskine til opmærkning af stativer, grej m.m.
    
  • Vi har 3 ”herreløse” slæbejoller liggende på havnen. De samles ved indkørsel til havnen og efterlysning af ejere igangsættes. Hvis der ikke dukker nogle ejere op, vil disse slæbejoller blive tilbudt som ”lånejoller” til svejere i HSS.
    
  • Vores slibegrej er dukket op igen, men desværre ikke i rengjort stand. Der laves opslag i klubben og på hjemmeside med, at man ikke må fjerne klubbens materiel/værktøj, uden aftale fra matriklen.
    
 • Generalforsamling 
  • Gennemgang af indkaldelse og beretning. Enkelte justeringer klaret og vi er klar. Regnskab forventes afsluttet i løbet af uge 6, så vi kan indkalde til generalforsamlingen rettidigt.
    
 • Baderum , status evt. finansierng 
  • Rasmus har justeret lidt i tegningerne, så vi kan få mere plads til depotrum. Rasmus afventer tilbagemelding fra 2 udbydere på projektet.
    
  • Når vi har tilbud på projektet starter ansøgning til fonde m.m. Rasmus har lavet udkast til ansøgning.
    
 • Eventuelt  
  • Vi har tilgodehavender på ialt ca. 35.000 kr. fra medlemmer (nogle er her stadig og andre er ikke i klubben mere). Da det er nærmest umuligt at ”rekonstruere” forhold fra før 2016 besluttes det at afskrive tilgodehavender på ca. 15.000 kr. 
    
  • Tilgodehavender fra efter 2016 (ca. 20.000 kr.) får henvendelse fra Kasserer jvf. vedtægter med frist på 5 dage til at dokumentere eller afregne tilgodehavende. Vises der ikke vilje og øjeblikkelig reaktion, vil medlemmet blive meldt ud af HSS jvf. vedtægter.
    
  • Børneattester for 2016 – OK
     
  • Børneattester for 2017 skal indhentes – LJA orienterer juniorudvalg.
    
  • Elaflæsning af bimåler i bådelaug. Hein hører hvordan Knud tidligere har gjort.