Referat fra Udvidet Bestyrelsesmøde, 3. november 2016

HSS kontakter

 Bestyrelsen:
 • Bommen er aktiveret, dog er der pt. nogle ”drift problemer” der vil blive løst.
    
 • Folkeoplysningsudvalget er inviteret til HSS for aflholdelse af møde med information om HSS og naturligvis deres øvrige dagsorden.
    
 • Sejlklubbens forsikringer er igen gennemgået og traktoren er nu ansvarsforsikret.
    
 • Tegning af nye baderum fremlagt til information og tilbud indhentes for at vurdere om projektet kan igangsættes i vinteren 2016/17.
     
 • Lars Plejdrup ønsker at trække sig fra bestyrelsen til kommende generalforsamling, Bestyrelsen leder efter en erstatning for Lars.
    
 • Mejnert og Dan trækker sig fra ”jobbet” som havnefogeder i 2018. En ny løsning skal findes i løbet af 2017. Det er bestyrelsens opfattelse at dette kræver at vi fordeler opgaverne anderledes i fremtiden. Hvis der skal ”ansættes” en deltids havnefoged, skal der skabes et provenu der ikke er der idag. 
Juniorudvalg  
 • God sæson med kun én aflysning pga. vejret. 
    
 • 7 elever har gennemført duelighedsundervisning og har fået duelighedsbevis i denne sæson.
   
 • Pt. 22 juniorer i alderen 7-18 år. 
Kapsejladsudvalg
 • ”Turløb” er genindført om onsdagen med succes.
  Ved turløb er det ikke nødvendigt med målerbrev.
    
 • Sydfjordsstævne afholdt med fin deltagelse (36 deltagere) ca. 50% kapsejlads / 50% turløb.  
Sejlerskolen
 • Fra starten var der 15-16 elever, slutteligt 12-13 elever
   
 • Ingen duelighedsprøve i år
   
 • Heldigvis ingen skader på både
   
 • Natsejlads er i år ”erstattet” af at forlænge sæsonen og dermed sejle når det er mørkt.
     
 • Ca. 6-7 både på vandet hver tirsdag der er den faste dag for sejlerskolen.
   
 • Mange af eleverne er her ikke kun for at sejle men også pga. Det sociale fællesskab der er omkring sejlerskolen.   
Havneudvalget
 • Udvalget har haft 4 arbejdsdage i foråret med fin tilslutning.
     
 • Den ”primære” kommunikation omkring disse arrangementer er foregået via FaceBook.
    
 • Der er arrangeret fællesoprydning/arbejdsdag d. 13.11.2016 – dagen efter den sidste optagning.
   
 • Fremover laves ”fælles arbejdsdage” med husudvalget.  
Optagninger/søsætninger  
 • Den ekstra optagning der de tidligere år var kendt som ”Ole´s optagning” er ”indrullet” i de øvrige optagninger/søsætninger.
     
 • Ved den sidste optagning d. 12.11 er der 30 både der skal op, så Jørgen Binzer prøver at få 2 biler til denne dag. Alternativt må der laves en ekstra optagning.
     
 • Søsætninger 2017 bliver 1. april – 15. april – 21. april – 29. april. 
Havnefogeder
 • 91 havnepladser
 • 14 pladser til rådighed (lånepladser, sæsonpladser)
 • 8 nye faste havnepladser i 2016
 • 27 på venteliste
 • 19 både er ikke tilmeldt ventelisten
 • 65 trailerbåde  
Husudvalg
 • Sydsiden af klubhuset er malet, porten ved miljøskuret er malet.
    
 • Kommende projekter: termoruder der er ”punkteret” skiftes, vindue i vagtlokale skiftes, Østfacaden renoveres og males, evt. skiftes terrassebrædder på den overdækkede terrasse hvis der er penge / energi til det.
      
 • Videoovervågning ved klubuset undersøges.
Festudvalg
 • Festudvalget har haft en travl sæson med både DM for OK joller og Sydfjordsstævne / sommerfest. Begge arrangementer blev gennemført med god hjælp og gode resultater.  
    
 • Stort ønske til kommende sæson = nyt komfur  
De glade 60ére  
 • ”udvalget” har haft en god lang sommerferie, men mødes nu igen hver den sidste hverdag i måneden.
     
 • De glade 60ére har været på besøg hos marinehjemmeværnet ad 2 omgange – da deltagerantallet oversteg det antal gæster der måtte være ombord.
     
 • Senest har ”udvalget” besøgt Danmarks museum for lystsejlads. 
Seniorjoller
 • I denne sæson har kapsejladserne været om mandagen med afsluttende grill. Dommertjansen er gået på skift.
     
 • Der har været 24 joller tilmeldt til sejladserne og der er gennemført 31 sejladser.
     
 • Onsdage har været fast træningsdag.
     
 • Vintersejladsen er startet hver lørdag med mødetid kl 10 på havnen.
    
 • Dansk OK jolle klub´s ene klubjolle er pt. i HSS og der kan bookes en sejltur hos Thomas Kvist.
     
 • 2 wayfarer joller har været rimeligt aktive gennem sæsonen, næste år bliver der forhåbentlig 3 aktive wayfarerjoller.
      
 • HSS har en klub wayfarer til disposition – så kom bare og prøv – det er ”vanedannende”
Cykelsmeden  
 • Kristian har ryddet lidt op i de gamle cykler.
     
 • Til vinter tages cyklerne hjem og gennemgåes så de er klar til den kommende sæson.  
Oldfruen   
 • Mette har løbende købt ind til køkkenet så der ikke skulle mangle noget af de basale køkkenting.
     
 • Hvis du oplever at mangle noget, så skriv det på listen i køkkenet og det vil blive indkøbt.
      
 • Udlån af klubhuset er gået fint.
      
 • Det opfordres til at man rydder op efter sig selv, når man har brugt køkkenet. Ofte står der rester, opvask m.m. på køkkenbordet...
      
 • Der laves en ”forventningsafstemning” der sendes til dem der låner klubhuset. Herunder f.eks. vask af viskestykker, duge m.m. slutrengøring.  
H-Båd, NM
 • 9-10-11 juni 2017 afholdes NM for H-både og planlægningen er i fuld gang.
  
Tak for et godt møde!