Bestyrelsesmøde 6. oktober 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 

Deltagere: Mejnert, Hein, Lars P, Rasmus og Lars JA (REF)

Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Ingen bemærkninger – ud over at klubbens kapsav fortsat er forsvundet. 
Nyt fra fogeder
 • Mastekran er efterset/synet og fundet OK, og er dermed klar til efterårets ”opgaver”.
   
 • Der er 39 A nøgler i omløb. 
   
 • Der er fortsat en del der lader landstrømmen være ”på” uden de selv er ombord.
  Der er givet ”dispensation” til Træskibsejere, når de har pumper tilsluttet, der kræver backup strøm.
  Øvrige medlemmer / Både må ikke have landstrøm jvf. havnereglement af hensyn til brandfare.
  LJA laver opsalg på hjemmeside/facebook og gør opmærksom på dette. Dvs. ingen elkøleskabe, varmeblæsere m.m. 
   
 • Mange af CE stikkene på bro 1-2-4 er defekte og skal skiftes – Mejnert indkøber og skifter
Status økonomi / udvalg vs. budget 
 • Indskud til faste havnepladser er på plads
   
 • Leje af bådpladser opgøres i forbindelse med bådoptagninger
    
 • Spar Nord i Svogerslev lukker, og vi tilknyttes filialen i Roskilde.
    
 • Vi betaler ca. 3.400 pr. måned til rengøring.
  Umiddelbart er det bestyrelsens opfattelse at det for rengøringsfirmaet er blevet ”hverdag” og husudvalget opfordres til at indhente nyt tilbud.
   
 • De tunge udvalg har stadig luft i budgettet. Hus har ca. 90.000 til bage og Havn har ca. 22.000 til bage.
   
 • Saldoliste: 28.000 opkræves igen, med rykkergebyrer - bemærk at man ikke kan være medlem i sejlklubben pr. 31.12.2016, såfremt man er i restance. Bestyrelsen agter at gøre dette gældende, såfremt der er restancer.
   
 • Regnskaber fra hhv. OK-DM og Sydfjordsstævne er godkendt af bestyrelsen. 
Baderum , status evt. finansiering
 • Tegninger er førdige og Rasmus indhenter tilbud og laver udbudsmateriale, hvorefter der indhentes flere tilbud. 
Domæner / www (jævnfør Lars K's mail og Lasse's tilbud om koordinerende hjælp
 • Alle vores ”domæner” samles, så HSS står som ”indehaver” – Lasse foretager det nødvendige.
    
 • Hjemmesidens hukommelse er ved at være opbrugt, der købes mere plads - Lasse arrangerer 
Nye medlemmer via sejlerskole/juniorudvalg, hvordan sikres at alle indmeldes?
 • Der har været eksempler på at juniorer har sejlet hele sæsoner uden at være medlem.
  Det er sikkert ikke af ”uvilje” men det indskærpes at juniorer og seniorer der starter ved sæsonstart skal være medlem senest 1. juni; og ikke som nu hvor der gøres status efter sæsonen.
  LJA orienterer sejlerskole og juniorudvalg.
   
 • Jolleleje opkræves fra sæson 2017 af kasseren after opgørelse fra juniorformand. 
Fonden
 • Hvis der er råderum i år, burde vi måske overføre et beløb (hensætte) til hhv. nye baderum og det kommende jubilæum (2019).
   
 • Ved regnskabsafslutning vurderes hvorvidt der kan overføres til fonden. 
Kulturudvalget
 • John har et par kulturarrangementer i støbeskeen - det første bliver ved Anders Buhl inden nytår, det næste med Jimmy's harmoniorkester, næste år. Afventer datoer. 
Havnevagter
 • Havnevagter er fordelt, med mange nyere medlemmer. 
   
 • Alle nyere, med medlemsnummer over 1.700, får en mail, med orientering om ordningen. Lars P sender.
Kapsejladsudvalg
 • Lars Augustesen trækker sig som formand for næste sæson.
  Udvalget finder selv ny formand 
Udvidet bestyrelsesmøde 
 • Udvalgene er inviteret pr. mail 
  Lars P undersøger mad fra IRMA 
Generalforsamling 2017
 • Lars P ønsker at trække sig fra bestyrelsen ved kommende generalforsamling.
  Bestyrelsen søger efter erstatning for Lars P 
NM H-Både 2017, status
 • Planlægningen er i gang og der er afholdt koordinerende møde med H-Båd klubben. 
DM Wayfarer-joller 2017, status
 • Afventer melding fra wayfarer klubben 
Eventuelt 
 • Der er desværre ikke nogen afklaring omkring lovliggørelse af containeren endnu.
  LJA rykker Lejre Kommune.
    
 • Der efterlyses tekst på PBS opkrævningerne for identifikaiton af opkrævning.
  Hein undersøger med WinKas