Bilag til referat fra bestyrelsesmøde 1. september 2016
Budget / regnskab for DM OK-joller 2016






Budget
Regnskab
Indtægter:










Deltagerbetaling (900 kr. pr. person) 88.200,00
95.581,16

Sponsorindtægt 10.000,00
5.500,00

Sponsorindtægt, Spar Nord 20.000,00
20.000,00

Salg i baren 10.000,00
9.230,00
I alt




128.200,00
130.311,16









Udgifter:










Forplejning, deltagere 50.000,00
44.544,02

Brændstof til følgebåde 4.000,00
2.675,36

Moleøl 4.200,00
1.600,00

Forplejning til hjælpere og dommere m.fl. 20.000,00


Kørepenge til Jury 3.000,00
919,48

Indkøb af drikkevarer til bar 8.000,00
11.734,24

Leje af campingvogne 2.000,00
800,00

T Shirts til deltagere og hjælpere 16.560,00
17.571,70

Diverse udgifter 8.000,00
11.627,55
I alt




115.760,00
91.472,35









Overskud 12.440,00
38.838,81