Bilag til referat fra bestyrelsesmøde 4. august 2016
Oversigt over to års afholdte havnevagter fra efterår 2014 til forår 2016.
Antal manglende vagter er opgjort siden april 2012.