Bestyrelsesmøde 4. august 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 
Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Referat forsinket fra LJA, så derfor ingen kommentarer. 
Nyt fra fogeder
 • Det er kommet ”for øre” at et medlem ”udlejer” sin slæbestedsnøgle... meget kreativt... LJA kontakter medlemmet.
    
 • Hvordan går det med lovliggørelse af container ? LJA rykker for afgørelse hos Lejre kommune.
    
 • Mejnert og Dan ønsker at stoppe som havnefogeder ved generalforsamlingen 2019. Bestyrelsen takker i første omgang for at få denne melding i god tid, så der kan arbejdes med at findes afløsere / ny model for dette vigtige arbejde.
   
 • Dan P har kontakt med Susanne vedr. Kajak paldser og aktiviteter. 
Status økonomi / udvalg vs. budget
 • Fine ”overskud” i alle udvalg i forhold til budget. 
Baderum , status evt. finansiering
 • Status quo 
Udvidet bestyrelsesmøde
 • Udv. bestyrelsesmøde afholdes 3. nov – LJA inviterer udvalg 
Bom administration
 • Som administrator for Bom påføres Rasmus som ”primær” og LJA som ”sekundær” under opgaver/ansvarsområder på hjemmesiden. 
Eventuelt
 • Et medlem er kommet i knibe med lokale plads til familiefest, da de havde booket Osted Kro til festen. Osted Kro er gået konkurs, og medlemmet har ikke kunne finde andre ledige lokaler med så kort frist.
  Bestyrelsen har dispenseret i forhold til udlånsperiode og givet medlemmet mulighed for at låne klubbens lokaler til familiefesten 24/9-16.
   
 • Vores internet er elendig pga. Dårlige kabler til klubben og afstanden til ”krydsfelt”. Det undersøges at opsætte et alm. 4G netværk – Rasmus undersøger pris, muligheder m.m. 

 • Havnevagter: Generelt er der ”rimelig” opbakning til ordningen, men der er nogle medlemmer, der gentagne gange ikke passer deres vagt.
  Det er bestyrelsens opfattelse at det primære er, at der holdes vagter, og de medlemmer der tydeligt har vist at de ikke er interesseret i at deltage i denne frivillige ordning, ved deres gentagne udeblivelser, indkaldes til halvt så mange vagter fremadrettet.
   
 • Under principper for tildeling af havnepladser / lånepladser m.m. tilføjes nedenstående for at ”dæmme op” for spekulation i at fastholde en plads som man alligevel ikke benytter. Der er desværre flere eksempler på at både tages på land i 2 år og så igen søsættes uden at være sødygtige eller vise de mindste tegn på at båden skal ud at sejle, men blot henligge og optage pladsen... 
       
  Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, eller er groft misligholdt
       kan fratages sin plads. Hvorvidt et fartøj skønnes sødygtigt eller groft
       misligholdt, afgøres af havnemyndigheden og bestyrelsen.