Bestyrelsesmøde 2. juni 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 


Gennemgang af referat fra sidste møde
 • Ingen bemærkninger 
Nyt fra fogeder
 • Dan bestiller grill til gillpladsen.
    
 • Vi har snart brugt alle stolperne som vi købte for nogle år tilbage, Dan undersøger om der er mulighed for at købe flere.
   
 • Fogeder efterlyste undervisning i brug af WinKas – fogeder og Lars P. aftaler dato for undervisning.
   
 • Præcisering af nøglepriser – køb: 400 kr. / ved returnering 200 kr. retur.
Kajak udvalg
 • Susanne har kontaktet bestyrelse vedrørende kajakpladser / aktiviteter.
  Dan P kontakter Susanne og aftaler videre. 
Status økonomi / udvalg vs. budget - bankskifte 
 • Fint ”overskud” i alle udvalg
    
 • Mobilepay er ved at være OK 
Lejre Kommune – blå flag, økonomiudvalg m.m. 
 • Nye datoér fastsættes - LJA kontakter lejre kommune og prøver at finde dato for møde. 
Bom / drift
 • Alle medlemmer er nu oprettet 
   
 • Politi / redning oprettes med egen kode 
Ønske fra Seniorjolleudvalg (skab ved omklædning)
 • Seniorjolleudvalget har eget budget, så de kan godt opsætte skab – koordineres med fogeder. 
Strøm på både (træbåde med pumper)
 • Der har fra nogle træbåd´s ejere været henvendelse om de ikke kunne få lov at ligge med landstrøm, da de ofte kører med pumpe. OK fra fogeder og Bestyrelse. Generelt må man ikke ligge med landstrøm med mindre man selv er ombord af hensyn til brandsikkerhed m.m. 
Baderum, status evt. finansierng
 • Rasmus færdigør tegning med sidste rettelser. Herefter udarbejdes stk. liste og tilbud indhentes, hvorefter vi kan søge midler i puljer og hos fonde. 
Eventuelt 
 • Retshjælpforsikring hos Codan opsiges, da vi er omfattet af kollektiv forsikring via DIF – Hein opsiger. 
    
 • Vores traktor er ikke omfattet af nogen forsikring – Hein indhenter tilbud fra Codan. 
   
 • Ukendte både (primært joller der ligger ”hist og pist”) samles og fastlåses. Herefter opslag på hjemmesiden / facebook med efterlysning af ejerne, så vi kan få bestemt hvem der er ejer og opkrævet retteligt.