Referat fra bestyrelsesmøde 7. april 2016 kl. 18:00

HSS kontakter

 


Konstituering af bestyrelse med Hein som ny kasserer
 • Bestyrelse konstitueret med Hein som ny kasserer – øvrige opgavefordeinger i bestyrelsen er uændret.

 • For at lette overgangen til ny kasserer gives Knud adgagn til bank i en overgangsperiode frem til 30.09.20

Evt. fra Generalforsamling – opfølgning og fordeling af opgaver
 • Lån fra HSS fond er tilbagebetalt

 • Vejrstation. Da der efter opbevaring i vagtlokale er ”forsvundet” nogle dele indkøber Rasmus de manglende dele og installerer.

 • Bomsystem opdateret med de data vi har tilgængelige og der informeres via hjemmeside, opslag i klubhus og facebook om drift. Sommer åben 8:00 – 22:00 / Vinter lukket, Lasse og Lars P . driver den endelige opdatering af bomsystem.

 • Følgende instanser skal kontaktes og gives adgagn:

Midtsjællands politi

Beredskabsstyrelsen

Renovation (RCR gruppen)

Rengøring (CH rengøring)

Lejre Kommune

LJA kontakter for at få kontaktpersoner / email / tlf. m.m. på relevante personer i ovennævnte.
 

Status Banksikfte og overdragelse til Hein
 • Meget bureaukrati i forbindelse med bankskiftet - ikke noget ”venstrehånds arbejde”. De sidste afstemning laves primo maj på alle konti.

 • Swipp – Hein opretter en ny mobil/nr til vores Swipp konto og samtidig oprettes mobilepay

 • DK Hoastmaster ændres til Hein (Knud og Hein)

 • Saldolisten påføres de 100 kr. i rykker-/opkrævningsgebyr.

 • Udmeldte medlemmer – LJA kontakter udmeldte medlemmer mht. returnering af nøgler.

Nyt fra fogederne

- Der er nogle både på land som har stået i mere end 2 år (1110 og 614) LJA kontakter for at få bådene fjernet.

- Stativer – der er nogle stativer der skal renoveres/skrottes – fogederne kontakter de enkelte medlemmer med ”tvivlsomme” stativer og beder om at få disse op i standard til næste optagning.

- Arbejdsdagene har været en stor succes b.la. pga. God planlægning.

- Drænarbejde af pladsen påbegyndes efter sidste søsætning.

- Skilt på bom ”Automatisk lukkende bom” – Lars P. kontakter skiltemand

- Piktogrammer på broer ” Broer kan være glatte og Hunde føres i snor” – Lars P. kontakter skiltemand.

- Ny støvsuger og sliber er indkøbt og findes ved den gamle i ”teknik rummet”
 

Lejre Kommune – blå flag, økonomiudvalg m.m.
 • Borgmester Mette Touborg har sagt ”ja tak” til en informationsaften med HSS. LJA inviterer borgmester og økonomiudvalg. Dato skal fastsættes ved kommende bestyrelsesmøde. 

Debat om havnereglement.
 • I havnereglementet bør indføres at både skal være ”sødygtige”, således at vi ikke risikerer at ”døde” både bare sættes i vandet for at holde på en plads. Forslag til formulering tages med på næste bestyrelsesmøde – Alle bedes forberede / tænke over en formulering.

Husudvalg
 • Nuværende formand for husudvalget Klaus er meget presset på tid og han ”fritstilles” og besytelsen finder en ny formand og genetablerer udvalget. LJA kontakter ny formand.

 • Baderum. Rasmus har lavet nogle forslag til indretning af de nye baderum. Enkelte kommentarer til Rasmus´s fine forslag. Rasmus tegner færdigt og der indhentes tilbud, så vi kan vurdere det videre forløb samt evt. finansiering.

Standerhejsning
 • LJA er forhindret i at deltage (70års fødselsdag) og opgaver fordeles således: Lasse, Tale – ØL/Vand, Dan

Eventuelt
 • I forbindelse med fællesoprydning skal der også være rengøring af klubhus. (annonceres på hjemmeside og facebook) så alle der har lejet klubhuset har mulighed for at møde op.

 • Kulturudvalget har været med til at starte et nyt tiltag/arrangement i HSS – Maritimt stumpemarked. Det er en rigtig god ide og det er bestyrelsens håb at arrangementet gentages for at løbe det igagn og forhåbentlig skabe en ny tradition til glæde og gavn for alle med hang til ”samlermani”