Forslag til takstblad 2016

Forslag, punkt 4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
 
MEDLEMSKONTINGENT KONTINGENT2015 
I - Senior - aktivt medlem over 25 år
Forslag 4.1
900,- 
II - Junior - aktivt medlem under 25 år
--
600,- 
III - Støttemedlemmer
--
300,-  
Rykkergebyr
--
 50,-
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes 
--
100,-  30,-
    
HAVNELEJE 
AFGIFT / INDSKUD 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad  
Forslag 4.2
100,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad 
-- 
30,- 20,-
>A<  Jolleplads ved bro 
Forslag 4.3
880,- 800,-
>B<  Havneplads op til 190 cm bredde
--
1.760,-1.600,-
>C<  Havneplads op til 299 cm bredde 
--
2.200,- 2.000,-
>D<  Havneplads fra 300 cm bredde
--
2.750,- 2.500,-
Leje af svajklods og sommerplads til svajerjolle
--
880,-
800,- 
Indskud for fast havneplads >B<, >C< og >D< 
--
4.500,-  
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af havneplads)
--
1.000,-  
    
SOMMERPLADSLEJE AFGIFT  
Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller
 Forslag 4.3
  
Øvrige joller < 500 cm
 --
363,- 330,-
Slæbested for trailerbåde 
 --
440,- 400,- 
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested 
 --
880,-800,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning: 
 --
880,- 800,- 
    
VINTERPLADSLEJE  AFGIFT 
Joller < 500 cm, undtagen Optimst, Feva og Zoom joller 
 Forslag 4.3
330,-  330,-
Øvrige både på havnens område:    
   Bådstørrelse svarende til havneplads >B< 
 --
880,-  800,-
   Bådstørrelse svarende til havneplads >C< 
 --
1.100,-  1.000,-
   Bådstørrelse svarende til havneplads >D<
 --
1.375,-  1.250,-
   Oprydning af vinterplads 
 Forslag 4.4
500,-  400,-
    Forslag, punkt 8 - Indkomne forslag
 
8.1 - Takst for både op til 190 cm bredde fjernes fra takstbladet - Hvis forslaget vedtages, foreslås desuden punkt 8.2.
 
HAVNELEJE 
AFGIFT / INDSKUD2015 
Havneplads op til 299 cm bredde 
Forslag 8.1
2.200,- 1.600-2.200,-
Havneplads fra 300 cm bredde
--
2.750,- 2.500,-
    
VINTERPLADSLEJE  AFGIFT 
Bådstørrelse svarende til havneplads op til 299 cm bredde 
 Forslag 8.1
1.100,-  800-1.000,-
Bådstørrelse svarende til havneplads fra 300 cm bredde
 --
1.375,-  1.250,-
    
8.2 - Takst for både fra 300 cm bredde fjernes fra takstbladet - Forslaget bortfalder, hvis forslag i punkt 8.1 forkastes
 
HAVNELEJE 
AFGIFT / INDSKUD2015 
Havneplads undtagen plads ved jollebro 
Forslag 8.2
2.200,- 1.600-2.500,-
    
VINTERPLADSLEJE  AFGIFT 
Både over 500 cm længde 
Forslag 8.2
1.100,-  800-1.250,-
    

 
Beretning for 2015...

Indkaldelse, beretning og regnskab kan hentes som
PDF-filer nederst på siden

Tilbage til referater...