Indkaldelse til Generalforsamling 2016 i Herslev Strand Sejlklub

HSS kontakter

 


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 5. marts kl. 15:00 i klubhuset.
 
Dagsorden ifølge klubbens vedtægter §16.
 
1 - Valg af dirigent
 • Bestyrelsen foreslår Jes Sindal
2 - Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år. 
 • Se den foreløbige beretning, der vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.
3 - Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2016.
 • Se bilag.
4 - Fastsættelse af kontingenter og havnelejer
 1. Medlemskontingenter foreslås uændrede.
  Det foreslås at rykkergebyret bortfalder, og o
  pkrævningsgebyret hæves fra 30,- til 100,- 
   
 2. Gæstehavneleje foreslås uændret, miljøafgift for Frihavnsbåde (el, vand og bad) hæves fra 20,- til 30,- per døgn (som Jægerspris Sejlklub).
   
 3. Indskud for fast havneplads og venteliste foreslås uændrede. 
  Havneplads-, sommer- og vinterpladslejer foreslås hævet med 10%. 
   
 4. Afgift for oprydning af vinterplads hæves fra 400,- til 500,- 
   
  Endvidere stiller bestyrelsen og havnefogederne to forslag til forenkling af takstblad under punkt 8 Indkomne forslag.
5 - Valg til bestyrelse i henhold til §10
 • Knud Bjerrum er ikke på valg, men ønsker at blive afløst som kasserer.
  Bestyrelsen foreslår Hein Bornebusch til posten.
 • Lars Jørgen Andresen, Lasse Lindgård og Rasmus Rosenkvist er på valg, og modtager genvalg.
 • Lars Plejdrup er ikke på valg.
6 - Valg af formænd til faste udvalg
 • Lars Andresen indstilles som formand for Seniorjolleudvalget.
7 - Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 • Bestyrelsen foreslår Stig Thomsen og Leif Knudsen som revisorer, og Flemming Kirk som revisorsuppleant.
8 - Indkomne forslag
 • Bestyrelsen og havnefogederne stiller to forslag til forenkling af takstbladet: 
 1. Takst for både op til 190 cm bredde fjernes fra takstbladet, hvorefter der vil findes to størrelser for 'almindelige' havne- og vinterpladser, og én for pladser ved jollebroen.
        Hvis forslag i punkt 8.1 vedtages, foreslås desuden punkt 8.2.
    
 2. Takst for både fra 300 cm bredde fjernes fra takstbladet, hvorefter der vil findes én størrelse for 'almindelige' havne- og vinterpladser og én for pladser ved jollebroen.
        Forslag i punkt 8.2 bortfalder, hvis forslag i punkt 8.1 forkastes
  • Motivation: Det vil lette administrationen med så få afgiftssatser, som muligt.
   Da vi slet ikke benytter taksten for både under 190 cm bredde, og kun har 8 både fra 300 cm bredde, vil sammenlægningen ikke have større betydning for klubbens økonomi. 
9 - Eventuelt
 • Kåring af årets HSS-sejler.
 • Uddeling af 25 års jubilæumsnål til Jon Pedersen - HSS 583
 • Blåt Flag orientering
Efter generalforsamlingen bydes på et let traktement, arrangeret af festudvalget.
 
På bestyrelsens vegne,
 
Lars Jørgen Andresen
Formand
 

Indkaldelse, beretning og regnskab kan hentes som
PDF-filer nederst på siden
 
 
 
Ċ
Lars Plejdrup,
20. feb. 2016 01.32