Takstblad for Herslev Strand Sejlklub

Bilag til bestyrelsesmøde møde, 4. februar 2016 (Takster vedtaget på ordinær generalforsamling, lørdag 7. marts 2015, samt forslag til ændringer). Kolonnen til højre viser takster, hvis bestyrelsens syv forslag vedtages:

MEDLEMSKONTINGENT KONTINGENT  KONTINGENT
I - Senior - aktivt medlem over 25 år
900,-  900,-
II - Junior - aktivt medlem under 25 år 600,-
 600,-
III - Støttemedlemmer 300,-   300,-
Rykkergebyr 50,-  Bortfalder
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes  30,-   100,-
     
HAVNELEJE 
AFGIFTAFGIFTAFGIFT 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad   100,-100,-100,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad  20,- 30,-30,-
>A<  Jolleplads ved bro  800,-880,-880,- 
>B<  Havneplads op til 190 cm bredde
1.600,-1.760,-2.200,- 
>C<  Havneplads op til 299 cm bredde 
2.000,- 2.200,-2.200,- 
>D<  Havneplads fra 300 cm bredde 2.500,- 2.750,-2.200,- 
Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle 800,-880,- 880,- 
     
SOMMERPLADSLEJE AFGIFT 
AFGIFT 
Joller < 500 cm (undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajjoller) 330,- 
363,- 
Slæbested for trailerbåde  400,-  440,- 
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested  800,-
880,- 
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:  800,- 
880,- 
     
VINTERPLADSLEJE  AFGIFTAFGIFT AFGIFT 
Joller < 500 cm (undtagen Optimst, Feva og Zoom joller)  330,- 363,- 363,- 
Bådstørrelse svarende til havneplads >B<  800,- 880,- 1.100,- 
Bådstørrelse svarende til havneplads >C<  1.000,- 1.100,- 1.100,- 
Bådstørrelse svarende til havneplads >D< 1.250,- 1.375,- 1.100,- 
Oprydning af vinterplads  400,- 500,- 500,-