Forslag til takstblad 2016

Kontingenter uændrede. Øvrige takster plus cirka 10%
 
MEDLEMSKONTINGENT   KONTINGENT 
I - Senior - aktivt medlem over 25 år
900,- 
II - Junior - aktivt medlem under 25 år   600,- 
III - Støttemedlemmer   300,-  
Rykkergebyr   50,- 
Opkrævningsgebyr, hvis ikke PBS benyttes    30,-  
    
HAVNELEJE  INDSKUD AFGIFT 
Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad     100,- 
Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad    30,-  20,-
Jolleplads ved bro  900,-  800,-
Havneplads 5.000,- 2.200,- 4.500 / 1.600-2.500,-
Leje af svajklods, til og med bøjen, og  sommerplads til svajerjolle   1.100,- 800,-
Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af havneplads) 1.000,- 
 

   
SOMMERPLADSLEJE   AFGIFT  
Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller     
Øvrige joller < 500 cm   375,- 330,- 
Slæbested for trailerbåde    450,- 400,- 
Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested    900,-800,-
Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning:      
   Første til tredje sommer   900,- 800,-
      Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer     
      og derefter), skal der hvert år søges dispensation       
      ved skriftlig henvendelse til HSS' bestyrelse, senest     
      1. marts det pågældende år     
    
VINTERPLADSLEJE    AFGIFT 
Joller < 500 cm, undtagen Optimst, Feva og Zoom joller    375,- 330,-
Øvrige både på havnens område:    1.100 800-1.250,- 
Oprydning af vinterplads    450,- 400,- 
    
DIVERSE   STK. 
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur   Se note 200,- 
Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus  Se note300,- 
Klubstander, stof    100,-  
Klubstander, selvklæbende   5,-  
Klubemblem, metal    20,-  
Klubrondel, lille i stof    20,-  
Klubrondel, stor selvklæbende    20,-  
  
Priser for nøgler er for systemnøgler, der udleveres fra marts 2015. 
Halvdelen af beløbet refunderes ved aflevering af nøglen, hvis du en dag skulle melde dig ud af sejlklubben.