Referat bestyrelsesmøde 4. juni 2015

HSS kontakter
Deltagere: Knud Bjerrum, Rasmus Rosenkvist, Lasse Lindgaard, Dan Poulsen, Mejnert Rasmussen, Lars Plejdrup (REF) 
 
1. Nyt fra havnefogeder: 
 • 22 på ventelisten, kun 1 er ikke kommet ind i havnen for tiden.
  Der er stadig en ledig plads med bredde 220 cm.
   
 • Maxi 77 er ikke fjernet. Der er givet frist til søndag 7.juni. Sommerpladsleje opkræves.
    
 • Medlemslister skal sorteres efter medlemsnummer, ikke kontonummer.
   
 • Der opsættes skabe med låse i vagtstuen. Der ønskes strøm i det ene, til opladning og til PC, bl.a. med WinKas installeret.
   
 • En del værktøj er udskiftet efter fælles oprydningsdag, der sled meget på batterierne. 
   
 • Som en midlertidig løsning, har Lars Andresen sat bænk op i omklædningsrummet - tak!  
   
 • Erling Olsen har lavet en målfast, nøjagtig plantegning af havneområdet. Tak for det omhyggelige arbejde. Rasmus scanner ind. 

 • Mangler at få godkendelse af beklædning / tag på container. Dan følger op hos Henrik Jensen og Lars Jørgen A.

 • Der er bestilt mere kæde - benyttes til svajpladser og fastgørelse af joller på havnepladsen. Specifikationer arkiveres til dokumentation.
2. Nyt fra kassereren 
 • Indberetning af overnatninger til Danmarks Statistik.
   
 • Lejre Kommune har rykket for medlemsoplysninger for 2015 - det leverede indeholdt ikke tilstrækkelige data om aldersfordeling. Skulle nu være OK.
   
 • Børneattester er bekræftet over for kommunen. Michael og Thomas (Juniorudvalget) har bekræftet, at der er styr på det, og leverer kopier til kasserer.
   
 • DS medlemsundersøgelse - vigtigt, at så mange som muligt besvarer. Lagt på hjemmesiden, Lars Jørgen bedes efterspørge i klubbens FaceBook grupper for størst effekt.

 • Kasserer har vedholdende rykket for de sidste manglende betalinger. Det forventes ikke, at vi får de resterende ~15.000 ind - medlemmer slettes ved årsskiftet - der rykkes ikke yderligere.
3. Ny kasserer / ekstern support / WinKas: 
 • Rasmus har kontaktet Roskilde Roklubs eksterne revisor. Er interesseret i at yde support for HSS. Rasmus arrangerer møde med ham, sammen Lars Jørgen og Knud.
   
 • Kassereropgaver kan deles op i to: Medlemshåndtering + Kontering

 • Lasse ser på, om vi kan automatisere nogle af opgaverne i kassererfunktionen i WinKas.
  Installeres på ny PC af Rasmus, alternativt benyttes "cloud-version" - dette afklares.
4. Rene Kyster / Blå Flag standerhejsning 6. juni.
 • Rasmus deltager som bestyrelsesmedlem og søsætter gummibåd, der skal sejle gæster ud til stranden. 
   
 • Hjælpende hænder er efterlyst på hjemmesiden, men ingen har meldt sig - forhåbentlig dukker hjælpende hænder op. 

 • Omtalt i Dagbladet og Lokalavisen Lejre - spændende, hvor mange der kommer.
5. 2020-plan status 

Dan er i kontakt med Havneudvalget / Henrik om to udestående opgaver:
 • Dræne pladsen/afhjælpe vandpytter 
 • Terrasse mangler 
 • Godkendelse af container
Henrik skulle være i fuld gang.

6. Eventuelt. 
 • Bom - spørgsmål vedr. 'hvad nu hvis den driller' og 'webadministration'. Rasmus kontakter for afklaring.
   
 • Ventilation af baderum. Niels W har tilbudt at installere nyt, fugtstyret system som genbruger varme. Eneste omkostning for klubben er etablering af hul (firkantet) i mur + el installation (alm. 200v). Ja tak - koordineres med husudvalg.
   
 • Lynlåseposer til havnepenge, kan købes hos Lomax.
   
 • Sydfjordsstævne i august. Henry S står for økonomi, og opstiller samlet regnskab for kølbåds- og jollestævnerne.
   
 • Sommerfest i august. Pris 100,- fastholdes. Medlemmer, der har passet havnevagter i to år inviteres igen. Der skal laves opslag på hjemmesiden.
   
 • SRPI - igen forventes 100+ deltagere. Holbæk-sejlere planlægger at mødes i Herslev
   
 • Sankt Hans aften på skinner med bylauget. Alle i Herslev er invieret; Kattinge inviteres ikke, da de har eget arrangement.

Næste møde 20. august 2015 kl 18:00