Referat bestyrelsesmøde 21. maj 2015

HSS kontakter
Deltagere: Knud Bjerrum, Rasmus Rosenkvist, Lars Plejdrup, Lasse Lindgaard, Dan Poulsen, Mejnert Rasmussen, Lars Jørgen Andresen (REF)
 
1. Konstituering af bestyrelse med Lasse.
Lasse budt velkommen og tak for at træde ind i bestyrelsen. Lasse overtager udvalgskontakter fra Kristian Thomsen og overtager ligeledes forsikringsdelen. Vi har lige gået vores forsikringer igennem og det vurderes at vi er dækket korrekt. Vi skal dog stadig følge med evt. nye tilbud fra selskaber og DS m.m. 
 
2. Nyt fra havnefogeder:
 • I forbindelse med stævner (herunder Furesølejr) afspærres et område til camping på havne arealet.  
   
 • Maxi 77, står stadig på pladsen efter ny ejer har overtaget den. Båden fjernes inden 01.06.2016 ellers vil der blive opkrævet sommerleje af pladsen 

 • Det ønskes at have en PC i klubhuset, så det er nemt at opdatere medlemsinformationer m.m. Rasmus køber PCér.
    
 • Alle nye medlemmer informeres til Mejnert – også dem uden båd. 
3. Status økonomi / udvalg forbrug m.m.
 • Beholdning dd. 851.000 + fond 
   
 • Forbrug Havneudvalg: 51.417 / budget 100.000 
   
 • Forbrug Husudvalg 45.540 / budget 100.000 
Der er fin balance mellem indtægter og udgifter i øvrige udvalg. Til efteråret vurdres det om de 50.000 vi ”lånte” af fonden i forbindelse med stormen Bodil tilbageføres til fonden.
 
Knud rykker fortsat for de sidste manglende betalinger ca. 15.000 kr.
 
4. Ny kasserer / foreningsservice:
 
Vi arbejder videre med at få ekstern support som en del af kasserer posten. Både nu og i fremtiden. Rasmus undersøger med ”revisor” der bruges i Roskilde Roklub.
 
Lasse vil undersøge hvordan selvbetjeningsfunktionen i Winkas fungerer, så vi evt. kan automatisere nogle af opgaverne i kassererfunktionen.
 
5. Vild med vand projekt / DS
  
Vi deltager ikke i dette projekt i første omgang. Vores ressurcer vælger vi selv at priotere og ikke forpligte os yderligere via dette koncept.

6. Bemanding 6. juni / Blå Flag standerhejsning. 
 
Rasmus deltager som bestyrelsesmedlem og søsætter gummibåd der skal sejle gæster ud til stranden. Hjælpende hænder efterlyses på hjemmesiden
 
7. Medlemmer i hhv. juniorafdeling og sejlerskole

Pr. august sendes opdateret liste til Knud fra henholdvis formand for juniorafdeling og sejlerskole. Lars Jørgen informerer Juniorafdeling og Lasse informerer sejlerskole.

8. 2020 udvalg – hvor er vi? 

Mange af projekterne er blevet en realitet. Der magler følgende fra 2020 planen:
 • Dræne pladsen/afhjælpe vandpytter 
   
 • Terrasse mangler 
Dan koordinerer med havneudvalg for videre forløb.

Presse PR ansvarlig: Lars P. kontakter Thomas Kvis som ”presse minister”

Mentor ordning: Følgende personer foreslåes som mentorer: Dan, Lars, Mejnert, Knud, Niels Wulff, Henrik Thomasen, Jan Kjeldsen

Lars Jørgen kontakter alle nye medlemmer og hører om deres ”interesse” for ”tildeling” af en mentor - alle nye medlemmer informeres til Lars Jørgen.

Vores omklædningsfaciliteter og gæste toilet/bad er under al kritik og vi ønsker om muligt at fremrykke projektet. Rasmus undersøger muligheder og Deadlines i ”idrætsforenings og facilitets puljen”. Tegninger fra klaus til Rasmus.

9. Eventuelt.

Telefonen i sejlklubben er ændret til blot nødopkald.

Klubmedlemsundersøgelse – vises på hjemmesiden med link via facebook

Frihavnsmærker er omdelt af havnefogeder

Der er mange der løbende kontakter havnefogeder for ombytning af nøgler til trods for 6 annoncerede ombytningsdatoer. På hjemmesiden tydeliggøres at det ikke kan forventes ”24 timers service” men man må møde medlemmer fra bestyrelse og fogeder man-tirs-ons- torsdage.

Vi vil undersøge muligheden for at få en Bom på pladsen, så adgangen og det præventive i forhold til tyveri og ”kedelig adfærd” på pladsen reduceres. Lars P. har kontakt til en ”bom mand/montør” der kommer og giver sit bud.
 
Havnevagter – der er stadig mange der ikke afholder/passer sin vagt. Alle overvejer muligheder for hvorledes en fremtidig havnevagt ordning kan laves – frivillig eller som en del af vores vedtægter/forpligtelser. Se oversigt...
 
Næste møde 4. juni 2015 kl 18:00