Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2015

HSS kontakter
Deltagere: Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF)
Havnefogeder: Mejnert Rasmussen, Dan Poulsen
 
Nyt fra Havnefogeder:
 • Der er bestilt 2 nye bagagevogne. 
   
 • A-Cat har nu stået 2 måneder på havnen – Lars Jørgen kontaker Tom Bøjland.
  Han må enten melde sig ind, eller flytte båden. 
    
 • Der opfordres til at omklædning foregår i omklædningsrummet og ikke i klubhuset. 
   
 • Der bør parkeres mere samlet, så der kan være flere biler og der kan køres ind til de både der skal klargøres.
   
 • Havnetelefonen overtages af Lars P i påsken, hvor fogederne holder ferie.
   
 • Der sættes opslag op med nøgleombytnings datoer – Lars Jørgen laver opslag.
  Datoerne er annonceret på hjemmesiden, og er mellem 12:00 og 13:00 på disse dage:
  • Søsætning lørdag 4. april
  • Søsætning og standerhejsning lørdag 18.april
  • Søsætning lørdag 2. maj
  • Fælles oprydning søndag 10. maj 
    
 • Dan P. varetager ”Ole´s søsætning” den 24. april – Jørgen B. varetager de øvrige. 
   
 • Gunnar T. Har ønsket A nøgle – OK med bestyrelse, Mejnert retter til på nøglelisten.
   
 • Der er mange stativer der ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Lars Jørgen får en liste fra Dan og Mejnert og tager kontakt til ejerne, så de kan lave/købe et nyt stativ til kommende vinter. 
   
 • Dan P. Har lavet afspæringsstolper støbt i bildæk, så det er lettere at ”justere” afstanden ned til slæbestedet. 
   
 • Det foreslås at der monteres spot med sensor på gavlen af containerene. Lars Jørgen kontakter Henrik Jensen, så der kan graves strøm ned samtidig med der drænes. 
Overvågning / Bom:
 • Rasmus har undersøgt muligheder for kameraovervågning. En løsning kunne være at sætte 3 kameraer op, tilsluttet til ekstern server med lagring.
  Pris 21.000 + moms inklusiv montering.
  Alternativt kan udstyret leases for 500 + moms per måned.
   
 • Lars P. har fundet en bom (brugt) med elektronisk åbne / lukke funktion.
  Pris cirka 15.000 inklusiv montering. Der skal trækkes strøm op til eventuel bom.
   
 • Bestyrelsen overvejer til næste møde og måler op for at få et overblik over eventuel opsætning af bom. 
Mødedatoer 2015/2016: 
 • Bestyrelsesmøder: 
  • 2015: 7. maj – 4. juni – 20. august – 3. september – 8. oktober – 5. november – 3. december 
  • 2016: 4. februar 
    
 • Nytårskur: 7. januar 2016 
   
 • Generalforsamling 5. marts 2016 
  Dato for GF2016 blev offentliggjort i sejlklubbens kalender, 1. april 2015.
Øde-både og andre "effekter”:
 • Boet efter et medlem har forespurgt om HSS kan være behjælpelig med at fjerne en båd. Det koster ca. 5.000 kr. at skrotte en båd. Mod betaling vil HSS gerne være behjælpelig. 
   
 • Medlem 1349 har en båd liggende der skal fjernes inden 1. maj. 
   
   
 • Mast tilhørende medlem 1582 fjernes inden 1. maj 
Restancer
 • Der er alt for mange restancer på kontingenter, ca. 75 medlemmer.
  Knud bruger urimeligt meget tid på at rykke for betaling.
  Medlemmer der ikke har betalt deres kontingent senest 1. maj. slettes som medlemmer. Dette annonceres på hjemmesiden, og der opfordres til at benytte PBS.
  Hvis disse restance størrelser fortsætter vil det blive et ”krav” at medlemmer tilmelder deres kontingent, havneleje etc. til PBS (Betalingsservice). 
Toilettømmestation og ”sump” sugestation: 
 • Tove og Jørgen Binzer er behjælpelige med at sammensætte ansøgning til forskellige institutioner om tilskud til etablering af disse i HSS. 
Husudlåns-formand / kvinde:
 • Da vi står og mangler en person til at varetage koordineringen vedrørende udlån af klubhus, tager Knud denne opgave indtil vi finder en afløser.
  Der sættes opslag på hjemmesiden
Grillplads: 
 • Det nuværende projekt med etablering af grillplads jvf. tegninger anslås at koste ca. 120.000 kr.
  Det er for meget i forhold til projektet og bestyrelsen anbefaler havneudvalget at gå tilbage til den oprindelige plan.
  Lars Jørgen informerer Henrik Jensen. 
Pinsetur: 
 • Ved seneste møde i 2020 udvalget anbefaledes at aktiviteterne udvides med en pinsetur. Mange HSS'ere sejler i forvejen til Lynæs, og har improviseret fællesspisning.
  Vi prøver at udvide den uformelle tur til sejlklubbens øvrige medlemmer.
  Lars Jørgen kontakter Sejlklubben Lynæs for lån af klubhus.
  Annonceres på hjemmesiden.