Kapsejladsmøde, søndag 22. marts 2015

HSS kontakterReferat:
 1. Plan for forårets og efterårets sejladser – se bilag med datoer. 
  Første sejlads bliver 29/4. der sejles ikke Skt. Hans d. 24/6, og sidste sejlads bliver 1/7 i foråret.
  Vi havde en længere snak om at rykke starttidspunkterne frem, så vi på den måde kunne eliminere den faldende vind senere på aftenen. Det blev til, at kølbådene starter 10 min. Før (varsel kl. 18.45) og ok får varsel 18.45. 
  Vi skal indkalde sejlerne til et sejladsmøde efter en onsdagssejlads for at høre deres mening om et klubmesterskab i foråret eller i september, hvor vejret er bedre – ellers ligger klubmesterskabet lørdag d. 3/10-15. Første sejlads efter sommerferien bliver d. 5/8. Lars skriver datoerne ind på hjemmesiden. 
  OK-jollernes dommertjans skal puttes ind i mellem, så de ikke får en stribe til sidst – f.eks hver tredje gang. 
  Der bliver 9 sejladser i foråret, og i efteråret bliver der 8 ”almindelige” sejladser + Jyllinge Open (19/9) og klubmesterskab (3/10) + Sydfjordsstævnet d. 30/8. 
    
 2. Snak om banerne – er der nogle ændringer?
  Fortsætter med de samme baner. Snak om, at sejlerne skal have mere opmærksomhed på baneflagene, for køl og OK får hver sit baneflag.
   
   
 3. Samarbejdet med OK-jollerne- er der nogle ændringer i forhold til sidste sæson?
  Varsel kl. 18:45.
   
 4. Samarbejdet med Jyllinge, og skal vi fortsætte med pointfordelingen vedr. stævnerne som i sidste sæson?
  Ja vi fortsætter. Lars kontakter Claus Bøje fra Jyllinge. Samme rabat som sidste sæson. 400 kr. for en ”hel pakke”.
    
 5. Optjekning af grej – mangler vi noget?
  Henrik tjekker op. 
   
 6. Er det noget for os at sejle med i sejlsportsligaen?
  Lars kontakter Kim Poulsen for at høre om han vil være koordinator – fint hvis vi kunne stille mandskab. 
   
 7. Eventuelt.
  Lasse er kommet i bestyrelsen, så vi kigger stadig efter et medlem til kap-udvalget.
  Lars køber kodelås til grejrummet. 
  Rasmus har været på dommerkursus, så han havde nogle rettelser til sejladsbestemmelserne. 
Næste møde bliver mandag d. 20. april kl. 19. 
 
Er der andre ting, så sig lige til! Til Henrik: bliver vi et medlem mere i udvalget?
 
Vi ses! Hilsen Lars.