2020 udvalg – udkast til visionspapir og foreløbig 2020 plan - møde 9. februar 2015

HSS kontakterDeltagere: Leif Knudsen, Henry Søndergaard, Niels Wolff, Dan Poulsen, Klaus Christensen, Henrik Jensen, Lars Plejdrup, Lars Jørgen Andresen
 
Der er ikke lavet et decideret referat, men derimod en opdateret 2020 plan (se nederst), der sammen med Henry´s udkast til et visionspapir må udgøre en opsummering af arbejdet indtil videre.

Planen fremlægges ved generalforsamlingen af Lars Jørgen. Det er vigtigt, at dette fremstilles med størst mulig inddragelse og commitment for sejlklubbens medlemmer, så det ikke fremstår som nogle enkelte personers ”værk”, men som et arbejdspapir for HSS baseret på ideer og tanker der ønsker det bedste for HSS i fremtiden bredt funderet i medlemmerne.
 
Vi aftalte at mødes igen d. 16. marts kl 19.00 i sejlklubben, så vi også på ”aktivitetssiden” af vores 2020 plan kan blive mere konkrete og få ”slået nogle streger” så vi kan føre ideerne ud i virkeligheden....
 

Udkast til visionspapir:

Hvad tilbyder HSS – en fritidsaktivitet – det er visionen.

Det er vel grundlæggende klubbens formål og ønske, og hvordan formidles budskabet og hvordan omsættes visionen til handling ?
 
Værdier
Klubben har altid haft værdier (holdninger om man vil), som er bærende. Værdier som vi ønsker at formidle til vores omverden, fordi vi tror på gode værdier skaber et godt omdømme, og et godt omdømme skaber positiv interesse og tiltrækker nye medlemmer.
 
Bærende værdier medlemmerne imellem:
 • Vi er ikke fremmede for hinanden

 • Vi skaber samvær

 • Vi er bevidste om, at man som ”ny” har brug for orientering om ” livets gang” i HSS

 • Vi sætter en ære i, at ”gøre det selv”. Mange opgaver løses af medlemmerne

 • Vi sætter en ære i, at gæster føler sig velkomne

 • Vi sætter en ære i, at aktiviteter ”klapper og kører”

 • Vi udvikler klubben i overensstemmelse med nutiden

 • Vi er åbne for nye ideer

 • Vi nyder vores unikke natur

 • Vi er stolte af, at være næsten 400 medlemmer

 • Vi er stolte af, at have kapacitet til at organisere, planlægge og gennemføre større arrangementer

 • Vi er stolte af, at tilbyde en aktiv og socialt orienteret fritidsaktivitet

 • Vi syntes der er og skal være plads til sjov og leg – børn, unge, midaldrende, seniorer

Bærende materielle værdier:

 • En overskuelig havn med et overskueligt antal pladser

 • Et beskyttet svajområde

 • Et velfungerende klubhus

 • En dejlig strand

 • En fri teltplads

 • En velfungerende kluborganisation

 • Orden i ”sagerne” – vi er ”herre i eget hus”

Kort sagt

Vi værner om vores omdømme, og vi syntes vi har rammerne til at have omdømmet i.

Formidling af budskabet
Interessen for klubben bestemmes af den relation, der er til klubben, og information bør formuleres i forhold til hvem modtageren er. Nedenstående er et forsøg på at skabe overblik over hvilke interessenter klubben kan have.

Interessenter

Nedenstående en række eksempler, i ikke prioriteret rækkefølge, på interessegrupper:

 • Den lokale dagspresse (papirbaseret)

 • Den lokale presse (elektronisk baseret)

 • Magasiner f.eks. - Bådnyt, Min båd m.f.

 • Forskellige tilsynsmyndigheder – f.eks. fredning, kystsikring, fuglebeskyttelse m.f.

 • Region Vestsjælland

 • Lejre Kommune

 • Lokale børneinstitutioner

 • Lokale skoler

 • Lokale interesseorganisationer f.eks. idrætsforeninger, spejderforeninger, forskellige sejleraktiviteter (kajak, windsurfing m.f.), ældresagen osv.

 • Lokale borgere

 • Klubbens medlemmer

  • Aktive seniorer

   • Aktive sejlere - kølbåde, joller, motorbåde, trailerbåde

   • Aktive frivillige

   • Passive frivillige

  • Passivt medlemskabs

  • Ynglinge

   • Aktive sejlere – kølbåformidling

   • de, store joller, optimister

   • Aktive frivillige – forældre

   • Passive frivillige

 • Dansk Sejlunion

 • Isefjordskredsen

 • Andre sejlklubber

 • SRPI

 • Der er sikkert flere ???????????

Handleplaner for formidling

 • Plan 2020

 • Xxxxxxxxxxxxx

Handleplan for aktiviteter

 • Plan 2020

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Handleplaner for klubbens drift

 • Plan 2020

 • xxxxxxxxxxxxxxxx


Foreløbig 2020 plan:
1. version af 2020 plan