Rettelser på hjemmesiden efter bestyrelsesmøde 2. februar 2015

HSS kontakter

Havnemyndighed / Havnefoged (efter ændringer)

Salg og ombytning af nøgler: Havnefogeder og bestyrelsen.

Dan Poulsen (daglig drift),
Telefon  40 91 60 70, E-mail  dapprivat<>gmail.com
Styrer landområdet på havnen, samt indberetter både og joller på land omkring 1. juni og 1. december til kassereren.

Mejnert Rasmussen (administrative opgaver),
Telefon 29 29 24 14, E-mail tut.ny<>hotmail.com
Tildeler faste havnepladser, sæsonpladser, jollepladser og lånepladser samt holder havnen ajour på hjemmesiden og i klubhuset.
 
Havnemyndighed / Havnefoged (før ændringer)

Dan Poulsen (daglig drift),
Telefon  40 91 60 70, E-mail  dapprivat<>gmail.com
Tildeling af lånepladser og har det daglige salg af nøgler + div., samler gæstelejen ind samt kontrol af faste gæstepladser. Indberetter både og joller stående på land 1.6. + 1.12. til kassereren.

Mejnert Rasmussen (administrative opgaver),
Telefon  29 29 24 14, E-mail  tut.ny<>hotmail.com
Tildeling af faste havnepladser, sæsonpladser og jollepladser samt ajourføring af havnen på
hjemmesiden og i klubhuset.
Vigtigt om svajeres brug af ledige pladser (efter ændringer)
Svajere kan benytte ledige pladser, hvor pladsejeren har vendt skiltet til grønt. Hvis båden forlades, er det et krav at der findes et telefonnnummer, så pladsejerem kan komme i kontakt med svajeren. Når hjemkomst-tidspunkt er oplyst af pladsejeren, skal dette respekteres. Ellers er det svajerens ansvar, at båden er flyttet fra pladsen, senest 24 timer efter pladsejeren har henvendt sig.
Der betales ikke for perioder under 8 dage, hvorimod der for længere perioder opkræves almindelig gæsteleje for perioden, hvor pladsen er anvendt.
Hvis ikke der er lavet en aftale med havnefogeden, vil man blive opkrævet almindelig gæsteleje, for at ligge på de faste gæstepladser. Faste gæstepladser er plads nr. 125 og 222, samt molehovederne og kajen mellem bro 3 og 4, må kun benyttes af klubbens medlemmer efter særlig aftale, eller under lastning og losning, men ikke til overnatning.   
 
Vigtigt om svajeres brug af ledige pladser (før ændringer)
Svajere kan benytte ledige pladser, hvor pladsejeren har vendt skiltet til grønt. Hvis båden forlades, er det et krav at der findes et telefonnnummer, så pladsejerem kan komme i kontakt med svajeren. Når hjemkomst-tidspunkt er oplyst af pladsejeren, skal dette respekteres. Ellers er det svajerens ansvar, at båden er flyttet fra pladsen, senest 24 timer efter pladsejeren har henvendt sig.
Der betales ikke for perioder under 14 dage, hvorimod der for længere perioder end 14 dage opkræves almindelig gæsteleje for perioden, hvor pladsen er anvendt.
Hvis ikke der er lavet en aftale med havnefogeden, vil man blive opkrævet almindelig gæsteleje, for at ligge på de faste gæstepladser. Faste gæstepladser er plads nr. 125 og 222, samt molehovederne og kajen mellem bro 3 og 4, må kun benyttes af klubbens medlemmer efter særlig aftale, eller under lastning og losning, men ikke til overnatning.  
  

Diverse (efter ændringer) Stk.
Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur  Se note100,-
Nøgle til slæbested og klubhus  Se note200,-
Klubstander, stof  100,- 
Priser for nøgler er for systemnøgler, der udleveres fra marts 2015. 
Beløbet tilbagebetales ved aflevering ifm. eventuel udmeldelse af sejlklubben 
 
Diverse (før ændringer) Stk.
Nøgle til klubhus, samt nøgle til slæbested 
50,-
Klubstander, stof  50,- 
 
 
Diverse præciseringer af anvendt praksis - se mere her...
 

Følgende tekst er tilføjet under den aktuelle venteliste: Det er bådejerens pligt at informere havnemyndigheden om hvilken størrelse plads der ønskes. Hvis bådstørrelsen ikke fremgår af skemaet, vil det være mindste plads der tages i betragtning.
 
Følgende tekst er tilføjet under fromularen: 
Det er et krav, at alle både på sejlklubbens område er ansvarsforsikrede. Når du er blevet medlem, er din båd også velkommen - men først når du har afleveret en kopi af bådens ansvarsforsikring til havnemyndigheden / havnefogeden.