Referat fra udvidet bestyrelsesmøde, mandag 3. november 2014

HSS kontakter

Velkomst Lars-Jørgen med orientering fra bestyrelsen. 

2020-plan for et fremtidigt HSS. Udvalg blev nedsat: 
Henrik Jensen, Dan P, Niels Wolff, Leif Knudsen og Lars-Jørgen
Det er godt med dialog om fremtiden. Kom med gode forslag.
 
Vi har deltaget i møde om nationalparken. Sejlklubberne skal fremsende høringssvar, som er en positiv tilbagemelding. Hvis “Nationalpark Skjoldungelandet” vedtages afsættes der 6 mill. kr til området årligt. + opstartsbeløb på 7,5 mill. Derfor er planer MEGET velkomne, så ansøgninger kan sendes afsted hurtigt efter vedtagelsen.
 
Bi-måler er opsat hos naboen, så vi kan følge, hvor meget strøm, der bruges i bådeklubben. De skal betale for den strøm, som de bruger.
 
Affaldsplan. - Hold orden - særligt i olie-skuret. Tænk på miljøet. Spørgsmål om toilet/spildevandstanke i bådene- og tilsvarende på havnen. Der er endnu ikke krav herom.
 
Runde med nyt fra udvalgene:
 
Junior-udvalg har ca. 25 aktive børn og unge - Thomas.
Har gennemført Duelighedskursus i samarbejde med AOF og har nu gennemført både teoretisk og praktiske prøver. Alle har bestået.
Har deltaget i alle kredsens stævner
Kredsmester 2014 er Nana i zoom8
Det kan se ud som den nye skolereform kan give problemer med juniorsejlads mht tid på eftermiddagen. Juniorafdelingen arbejder med at løse dette problem.
 
Svajerne - Jeron
Vi er 6 svajere, men har været op til 8-9 stykker
Under stormen rev et par svajere sig løs. 
Vi ønsker til budget nogle sjækler, som passer til kæderne. 
 
Tur-udvalg - Bent
Ring-øen-rundt kommer igen i 2015
 
Både-ned- i foråret; Jørgen Binzer
Forslag til datoer: Lørdage 04.04., 18.04 og 02.05.2015.
Der bliver også fremover kun èn lastbil. Vi har fået ny kranfører - Michael Dyrring - som gør det, som vi gerne vil have det.
 
Havneudvalg - Henrik Jensen
Vi har en nedslidt havn, og det er en god ide`med 2020-plan for havnen.
Vi har udarbejdet budgetønske for 2015 - afleveret det til Knud
Orientering om grillplads / grillhus - billeder rundtsendt.
Der er mange spørgsmål, som skal afklares fx.: 
Spildevandstank til både som i Roskilde? 
Miljøplads, hvor både vaskes, når de kommer op? mv
 
Havnefogeder - Meinert og Dan
Vi har 91 havnepladser, 8 sæsonpladser, 19 både er på venteliste, 21 jolle pladser, 58 trailerbåde (Meinert må lige rette tallene)
Der er et godt samarbejde mellem Meinert, Dan og Jørgen.
Vi tænker på at plante hæk, så jollerne beskyttes bedre
Vi mener også at havnen er nedslidt, og ser frem til 2020-planen.
Bro 3 er udskiftningsparrat, gæstefaciliteterne er ikke gode nok.
Vi synes den ide med “En våd skoledag for seje piger og drenge” er rigtig god. Læs herom på Lejres hjemmeside “Go dialog”.

Sejlerskolen - Dorthe Tygesen
Vi havde 3 klar til duelighedsprøven, men censor blev desværre syg
Vi er en god blanding af sejlere

Kapsejlads - Lars
I foråret var vi 14 og i efteråret har vi været 15 kapsejlere.
Der er et godt samarbejde med OK-jollerne og vi koordinerer med Poul. 
Vi har haft samarbejde med Jyllinge, som en del af kredsmesterskaberne- Sydfjordsstævne/Jyllinge åben. Det samarbejde fortsætter i 2015.
Samarbejdet om kredsmesterskabet bør begrænses i tid (Lynæs).
Vi vil gerne have 1-2 arrangementer i løbet af vinteren
Gaster om efteråret søges. Måske kan noget flyttes til foråret. Vi kunne holde klubmesterskab i juni! 
 
Husudvalg - Klaus
Klaus var fraværende
Solpanel til el?
Ny varmtvandsbeholder?
Budget 2015 til Knud
 
Festudvalg - Marianne
Fremtidige arrangementer er Sydfjordsfesten og generalforsamlingen
Det var et godt forslag, at vagter, der havde passet deres vagter, fik gratis adgang til festen.
 
Fjordudvalg - Jørgen
Jørgen sidder i bestyrelsen
Der var ønske om, at der kom lys i bøjerne på begge sider af revet.
De indkomne penge bruges til vedligehold og nye bøjer - ialt ca 180.00 kr( Herslev betaler ca 19.000 kr pr år)
 
De glade 60-ère - Leif
Vi er selvfiniansierende og vi har holdt 4 arrangementer
Vi arbejder på, at holde julefrokost
Forslag til fremtidige arrangementer er besøg på Meterologisk Institut, Stevns-fortet , Farvandsvæsenet, Marineværnet i Hundested mv
 
Forårsrengøring
Huslånerne SKAL indkaldes, så de kender datoen for rengøring - og så de kan få deres 1000 kr tilbage, hvis de deltager.
 
Referat Knud

Vision om ny grill-terrasse
Havneudvalgets vision om ny grillterrasse