Bestyrelsesmøde 2. juni 2014

HSS kontakterDeltagere: Knud Bjerrum, Kristian Thomsen, Lars Plejdrup, Rasmus Rosenkvist, Lars Jørgen Andresen (REF) 
 
Havnefogeder: Mejnert Rasmussen, Dan Poulsen
 
Punkter fra sidste møde:
 
Forsikrings opfølgning - Status: Lukket 
 • Thomas Kvist kommer retur med en melding på hvilke både der skal kaskoforsikres og hvilke skal ansvarsforsikring. 
   
 • Kranforsikring. Codan tilbyder kranforsikring til 8.000 kr. Der er mange forbehold i Codan´s tilbud. Bestyrelsen vurderer at denne forsikring ikke er nødvendig i relation til det brug vi har af kranen og set i lyset af at vi i mange år har haft kranen uden forsikring eller skader som følge af defekter på kranen. Ligeledes er der årligt eftersyn på kranen der sikrer at den lever op til standarder og lovgivning. 
   
 • Vi laver ekstra information på kranen der sikrer at alle forbehold er oplyst – max løftevægt m.m. 
Delebåde - Status: Åben

Fastsætte og invitere til debat aften vedr. delebåde og principper for tildeling af faste pladser. Der inviteres til dette senere på sæsonen.
 • Der inviteres til denne debatmøde senere på sæsonen (oktober/november), så der kan forberedes ny løsning til kommende generalforsamling 2015. 
Øvrigt til dagsorden:
 
Samarbejde med Trællerupskolen - Status: Åben
 • Knud har lavet et oplæg til samarbejde med trællerupskolen. – Knud tager videre dialog med konsulent fra Lejre kommune og trællerupskolen for at lave en handleplan for dette projekt. 
Budget opfølgning - Status: Åben
 • 580.000 i kassebeholdning – indtægter er næsten ajour, der mangler dog nogle indbetaligner og det ser på nuværende tidspunkt ud til at der kommer ca. 40.000 kr. mindre i indtægter. Udgifter balancerer så der stadig er god luft i udgiftsbudgettet. 
Nyt fra havnefogeder - Status: Åben
 • Der mangler stadig 4 svajere at komme ud. 
   
 • Hvornår fjernes / sælges 420 jollerne – LJA tager kontakt til Thomas Kvist for at få jollerne sat til salg / pakket sammen. 
   
 • Alt grej skal mærkes op. 
   
 • Trailere der står parkeret på pladsen under sejlads er en stigende udfordring. Det undersøges (Knud) hvad trailer afgift / omkostninger ligger på i andre havne og vi vil søge at justere til dette for at fjerne et incitament til at vælge HSS frem for andre steder til trailer. 
   
 • Der sættes numre på jollepladserne. 
   
 • Dan indkøber flere af pælene. 
   
 • Det understreges at jollevognene ikke skal stå i slæbestedet...!!! 
   
 • LJA tager kontakt til Rene, mht. motorbåd der er ”efterladt” samt Tejs for at flytte Hbåd – anvises plads ved Olsen 31. 
   
 • Hvis der fremover kommer ”bemærkninger” til havnefogederne – skal det informeres bestyrelsen, så denne kan reagere over for medlemmer. 
Udvalgskontakter - Status: Åben
 
Eventuelt nyt fra udvalg – jvf. kontaktfordeling til udvalg, Alle
 
Eventuelt - Status: Åben
 • Dan pointerer at traktor og ramslag bør efterses, for at få sikkerheden i orden. Specielt er det i forbindelse med ramslaget at der er nogle sikkerhedsproblemer. Det undersøges hvad en ”pæle vibrator” kan anskaffes til – Kristian undersøger hvilke muligheder og hvilket økonomisk omfang dette vil have. Beslutning om dette tages af havneudvalget der er brugerne af dette. LJA giver havneudvalget besked om bestyrelsens overvejelser i forbindelse med ramslaget. 
   
 • Vagtlokalet ligner igen sig selv og roder... 
   
 • Belønning for passede havnevagter i foråret er gratis entre til sommerfesten i forbindelse med Sydfjordsfesten. Se listen her...
   
 • Nye standere til flagspil bestilles af Lars P. 
   
 • Næste bestyrelsesmøde 25. august 2014 kl. 19:00