De glade 60'ere - 2. møde - fredag 30. maj 2014

Møde nummer to den sidste hverdag i maj, var også en god oplevelse. Vi var hele 14 deltagere, og et stort franskbrød var lige tilstrækkeligt. Der var igen en dejlig positiv stemning, og snakken gik stort set i munden på hinanden :-) at være talsmand var sjovt og nogle gange med hævet røst, for at få ørenlyd. 
Der blev fortalt om oplevelser siden sidst, fortalt stort set pæne historier og et par soldaterhistorier kom også op af ”erindringsskuffen”. En enkelt var opstemt ved tanken om mobil home på havnen om sommeren, men det blev enstemmigt afvist skånsomt men bestemt. Vi hjælper skam hinanden ud af vildfarelser.
  
Dan orienterede om vores planlagte tur til Avnø. Der er stemning for at gennemføre turen, og datoen er den 28. august. Mulighed for fælles bustransport blev drøftet, men det antages, at blive for dyrt, det kunne ellers være hyggeligt. Det kan anbefales, at gå ind på naturstyrelsens hjemmeside, der findes rigtig meget information om Avnø.
 
Men inden august har vi en fælles tur i vores kære skiv til Marbæk, den 18. juni. Ingen skal sejle alene, og vi ”fylder bådene op” med ca. fire besætningsmedlemmer i hver båd. Vi mødes på 
havnen kl. 10:00. Fortæring er deltagerne selv ansvarlige for, og vi spiser vores medbragte frokost ved klubhuset på terrassen. 
 
Der er med andre ord planlagt flere aktiviteter: 
  • Onsdag den 18. juni 2014 kl. 10:00, fælles sejlads til Marbæk. Vi mødes på havnen i HSS, og sejler samlet. Tilmelding ikke nødvendig - husk provianten. 
      
  • Torsdag den 28. august kl. 8:00, fælles dagtur i bil til Avnø. Praktiske oplysninger kommer i begyndelsen af august. 
      
  • Tirsdag den 30. september 2014, den sidste hverdag i måneden, næste ordinære ”de glade 60er” møde i klubhuset. 
Talsmændene