Bestyrelsesmøde 8. marts 2014

HSS kontakterDeltagere
Ole Hansen, Knud Bjerrum, Kristian Thomsen, Lars Jørgen Andresen og Lars Plejdrup (REF).
 
Formand
Gennemgang af beretningen.
 
Kasserer
Løbende revision ved ekstern revisor igangsættes inden sommerferien.
Indkøb af computer godkendt. Afskrives over fem år. Hvis Knud stopper som kasserer inden for afskrivningsperioden, kan han overtage computeren til den nedkrevne værdi.
Oprensning 100.000,- plus moms betales.
 
Delebåde med fast havneplads
To familier har i længere årrække haft familie-delebåde med fast havneplads; 156 Birte og 1220 Rasmus samt 773 Pelle og 955 Dorte.
Betyrelsen har besluttet, at Rasmus og Dorte kan overtage pladserne mod indbetaling af ventelistegebyr. Der vil ikke blive opkrævet yderligere indskud, da der én gang er betalt indskud for bådene.
Bestyrelsen ønsker ikke fremadrettet at dispensere for både over de fastsatte max-mål, men en tidligere bestyrelse har dispenseret for den ene af de berørte både, og dispensationen er fortsat gældende. 
Lars kontakter Dorte for OK. 
  
Ansøgninger om fast havneplads
1134 Kristian er kommet i klemme, da han først har opdaget at der skal indbetales ventelistegebyr efter forfaldsdatoen. Han troede, det var klaret med hans henvendelse til Mejnert i oktober 2013. Ventelistegebyr er nu indbetalt. Der kan ikke tildeles fast plads, men vi håber at finde en sæsonplads. Det lave medlemsnummer vil nok udløse fast plads fra 2015. 
Der rettes til i punkt 5 i principper for tildeling af fast plads, så misforståelser undgås fremadrettet - man må ikke kunne blive i tvivl om proceduren. 
1314 Erling ansøgte, og fik anvist plads i 2013. Han meldte fra pga. sygdom, og benyttede ikke pladsen. Knud kontakter ham, da der skal indbetales nyt ventelistegebyr, så han kan tildeles fast havneplads i år.
  
El-måler til bådelaug
Vi er ikke kommet videre med dette - det må den nye bestyrelse tage sig af - hvis der ikke installeres bi-måler, må vi afbryde strømmen. Sagen har verseret siden bestyrelsesmødet 3. september 2013.