Kort bestyrelsesmøde inden nytårskur 6. januar 2014

HSS kontakterDeltagere
 
Ole Hansen, Knud Bjerrum, Lars Plejdrup, Kristian Thomsen og Lars Jørgen Andresen (REF)
 
Formanden
 
Vandmåler er aflæst til 141 m3. Det er bestyrelsens opfattelse at dette forbrug er rimeligt.
  
Oprensning aftales med Peer Kliver. Formentlig i løbet af februar. Omkostning i niveauet 80.000,- + moms. Momsen refunderes idet dette hører under havnen.
 
Ole aftaler videre med Peer Kliver.
 
Kasserer
 
Følgende medlemmer er pt. i restance:
1709 Per
1708 Cathrine
1706 Cecille
1704 Michael
1698 Henrik
1677 Danny
 
Knud har rettet gentagne henvendelser til disse medlemmer - hvis der ikke kommer indbetaling, slettes de.
 
Diverse
 
Vi har fra OK sejlerne fået en forespørgsel på køb af en OK klub jolle.
  
Bestyrelsen foreslår, at der ved den kommende generalforsamling stiftes et OK udvalg / seniorjolle udvalg, der bl.a. skal varetage vedligeholdelse af klub jollen.
 
OK-sejlerne bedes yderligere om at fremsende driftbudget på jollen.
 
Når / hvis udvalget stiftes, og bestyrelsen har modtaget driftbudget, er det bestyrelsens indstilling at godkende forslaget fra ”OK sejlerne”.
 
Afhængig af driftudgifter til klub OK-jollen bør det overvejes om taksterne for jolleplads leje skal justeres med 100 kr. så en del af driftudgifterne kan finansieres via dette. Dette er en generalforsamlingsbeslutning. Juniorer udeholdes fra denne justering eller evt. reduceres for at gøre det mere overkommeligt at have egen jolle som junior. 
 
Lars Jørgen tager kontakt til Poul Vincents og udbeder om disse supplerende oplysninger mm.