Nytårskur / Udvidet bestyrelsesmøde, 6. januar 2014

HSS kontakterOpstart med en sang! Med guitar spil af Lars Augustesen – Mange tak for dette !!
 
Tak for alles store indsats i forskellige udvalg. - Ole
 
Budgetter efterlyses fra udvalgene – ønsker skal fremsendes i denne uge, så det kan gøres færdigt til godkendelse ved generalforsamlingen. - Knud
 
Der har desværre været indbrud i nogle både, så alle opfordres til at ”tjekke” deres både og fjerne alle værdier.
 
Havneudvalget 
 
Ikke de store projekter i år (2013), men gentagne oprydninger. Kajakstativer er opbygget. Stormen Bodil sørgede for, at der var mulighed for at komme på havnen og rydde op igen. Der skete mindre skader i stormen. Alle elstandere er taget ned og vasket af og renoveres efter behov. Vestmolen har fået lidt skader, der udbedres med ekstra sten på vestsiden.
 
Flagspillet flyttes 10-15 mtr. ud på molen og udnytte pladsen bedre omkring flagspillet.

Der arbejdes på en løsning mht. opbevaring af bådstativer om sommeren for at få mere plads på pladsen.
 
Bents foderbrædt har sørget for maden til alle oprydningerne – tak for mad!
 
Husudvalget
 
Er ved at male huset – blandede kommentarer. Trængte til det og farven er skiftet i den forbindelse.
 
Terassen opfriskes i 2014
 
Fremtidige projekter: Nyt nøglesystem, renovering af bad og omklædning, renovering af toiletter i klubhus m.m. mange gode ideer på en 5 års plan.
 
Flere medlemmer i husudvalget = nye kræfter (Herligt) 
 
Sejlerskolen

Fungerer godt med gode instruktører. Desværre manglede der lidt elever i sæson 2013, men udvalget vil markedsføre dette tilbud til foråret og forhåbentlig vil det give flere elever.
 
Junior
 
Udfordringer med fastholdelse – heldigvis lader det til at vores unge fortsat bliver i HSS, idet vi gennem de seneste år har udvidet flåden i takt med at ungerne udvikler sig og bliver større.
 
Har afleveret budget. Med forespørgsel på indkøb af 2 Zoom8 joller
 
Duelighedsundervisning starter op den 7. januat – Nyt tiltag. 11 nye på hold. Eksamen i samarbejde med AOF.
 
Vintersejlads / WEB sejlads online åben for alle i HSS – Deltag endelig!!
 
Kapsejlads
 
Fungerer godt med OK jollerne. Selvom der har været nogle enkelte situationer på vandet, hvor kølbåde og joller er kommet lidt tæt på hinanden.
 
Forsøgt at få et samarbejde med Jyllinge sejlklub for at få flere både med til stævnene. Der arbejdes på en model der fremmer deltagelsen i Sydfjordsstævnet og Jyllinge Open.
 
Lars P. deltager i dag i kredsens møde og ligeledes er der møde i HSS vedr. Crusingsejlads torsdag den 16 januar 2014 – Se yderligere på hjemmesiden.
 
Enten afholdes der et formøde inden sæsonen eller der vil komme et oplæg på hjemmesiden for at udvikle onsdagssejladserne.
 
Havnefoged / Assistent 
 
Heldigvis ikke nogen pæle der er løse i år.
 
Der har været klager over, at der står for mange jollevogne i slæbestedet, så trailerbåde og udrykning ikke kan komme til.
 
Festudvalget
 
Vellykket sommerfest med stor tilslutning.
 
Imødeser gerne forslag til arrangementer og ønsker gerne at deltage ved alle klubbens aktiviteter. 
 
Blå flag ”udvalget”
 
Igen i år skal der afholdes 3 arrangementer for at fastholde blå flag. Forslag om et arrangement med en fuglemand (ornitolog) der vil komme og fortælle om ynglefugle m.m. Ansøgning er sendt til friluftsrådet. Hvis der er udvalg der arbejder på arrangmenter med et ”grønt” islæt, henvend gerne til Tove og Jørgen Binzer.
 
Åben havn kunne være en mulighed (Ole) 
 
Singlehand
 
Alt som det plejer – samme antal både (10) der er plads til flere... kagen er stadig en fast del af dette unikke arrangement.
 
OK jollerne - selvom der ikke er noget udvalg endnu.
 
De seneste 3 år er det vokset til + 25 joller i HSS.
 
Nordisk mesterskab med stor tillsutning. Onsdagsmatch med ca. 15 både på vandet. Deltager i kapsejladser rundt i landet. Åbent klubmesterskab.
 
29. december var der ”intern” nytårsregatta med efterfølgende frokost. 17 joller deltog og Henrik Thomasen var igen velvillig som hjælper på vandet – 1000 tak for det!!!

Prøvejolle / klubjolle efterlyses idet der er flere der ønsker prøveture. Kunne tiltrække nye medlemmer og give mulighed for eksisterende medlemmer.
 
Bents foderbrædt / Ringøen rundt
 
Flere gode præmier til Ringøen rundt er samlet ind. Flere lokale virksomheder har støttet med præmier. Flot deltager antal i 2013 og succen gentages i 2014 
 
Bents foderbrædt regner med brunkål i februar måned!
 
Cykler
 
Vi har nu 4 driftsikre cykler – vedligeholdes med luft m.m. 

Endnu engang tak til alle de frivillige kræfter der gennem hele sæsonen har gjort, at vi har en aktiv sejlklub i faciliteter der virker. Meget værdsat!