Kort bestyrelsesmøde 4. november 2013

HSS kontakter

Deltagere:
Ole, Knud, Lars Jørgen, Mejnert, Lars P (REF)
 
Havnefogeden:
Katamaran blæst i havnen under stormen 28. oktober. Ejer havde ikke flyttet inden første bådoptagning, 19. oktober, så den blev flyttet af andre medlemmer ifm. bådoptagningen. Ejeren har klaget over dette.
 
Vi mangler afløser for Tommy. Hovedopgaver er udlevering (salg) af klubhus- og slæbestedsnøgler samt klubstandere. Desuden den daglige kontakt med havnens gæster. Afleverer også havnepenge til kassereren.
  
Vi mangler også en vikar for Jørgen Binzer.
 
I år har 5 medlemmer bedt om havneplads, men er blevet væk fra de tildelte pladser... til stor glæde for de medlemmer, der ellers skulle have ligget for svaj.
 
Havnevagt:
Det går ikke godt med at få passet havnevagterne. En af årsagerne er utvivlsomt, at de glemsomme i én vagtperiode per automatik tildeles en havnevagt i den følgende vagtperiode. En opgørelse laves efter sidste vagt i efteråret.
 
Bestyrelsen afsætter kr. 10.000,- i budget for 2014 til begunstigelse af havnevagter. Hensigten er åbenlys - og synlig - positiv særbehandling af dem, der tager deres tjans. Det kan for eksempel være:
     ...gratis klubstander
     ...gratis frihavnsmærke
     ...trøjer, huer eller andet af god kvalitet med HSS-stander (noget nyt hvert år)
 
Medlemmer, der ikke har passet deres vagter må betale, hvis de ønsker disse goder.
 
Elforbrug:
Intet nyt fra Herslev Bådelaug vedr. bi-måler. Formanden har været i kontakt med dem, men intet er sket endnu. Et månedligt beløb på kr. 300-500,- opkræves indtil de har fået installeret måleren. Forhåbentlig kan det motivere til handling. Ole tager kontakt igen.
   
Henvendelse fra tidligere juniormedlem:
Et tidligere medlem har henvendt sig, da han har opdaget, at han ikke er har betalt kontingent i en årrække.  I forbindelse med et bådkøb, er medlemskabet blevet aktuelt. Han kan være røget ud af systemet i forbindelse med bankskift og flytning.
 
Kassereren kan ikke finde noget i regnskaberne, eller i papirerne fra den tidligere kasserer. Bestyrelsen kan ikke gøre andet, end at opfordre vedkommende til at melde sig ind igen. Han skal ikke betale indskud, da alderen svarer til et juniormedlemskab, og heldigvis er båden ikke stor, så han bør forholdsvis hurtigt burde kunne opnå låne- eller sæsonplads.
 
Kasseren kontakter, og spørger om der kan findes yderligere dokumentation.