Udvidet bestyrelsesmøde 4. november 2013

HSS kontakter

Deltagere:
HSS Bestyrelse samt Havneudvalg, Jørgen Binzer, Husudvalg, Juniorudvalg, Havnefoged, Kapsejladsudvalg, Tursejlerudvalg, Kulturudvalg, Sejlerskolen, Festudvalg, Kulturudvalg samt Cykeludvalg.
  
Formand:
Tommy trækker sig til kommende sæson – der søges en løsning inden næste sæson, altenativt opdeles opgaverne på flere personer.
 
Jørgen Binzer ønsker et vikariat for søsætning – Havneudvalget påtager sig søsætninger til foråret 2014.
 
Havnevagter bliver ikke passet og derfor er det besluttet at budgettere med 10.000 til begunstigelse af havnevagter – bestyrelsen ønsker at motivere til at passe sin vagt.
  
Havneudvalg:
Har lige haft havneudvalgsmøde – havnen kan klare sig 1-2 år mere med mindre vedligehold. Slæbestedet mangler en kraftig omgagn. Generelt er det småting.
 
Jørgen Binzer ønsker sig et molefyr.
 
Grill hus – skal enten fjernes, ombygges eller renoveres.

Flagspillet flyttes ca. 20 mtr. længere ud. Vil give mere plads på pladsen. Alternativt flyttes til midter molen.
 
Container graves ind i skrænten – afventer svar fra naturstyrrelsen (Ole)
 
Arbejdsdag, fælles oprydning – 24 november.
 
Generelt en opfordring til at alle løsdele (mast, bukke, klodser etc.) mærkes med navn/nr. Specielt ønskes tydelig mærkning af stativer.
 
Store jernstativer skal klappes sammen til foråret, så de ikke fylder så meget. Bådvogne køres væk. Der er for rodet gennem hele sæsonen.
 
Budget ønske kommer til Knud.
 
Jørgen B om optagninger; JB har indbetettet hvor mange både der skulle op og Dyring er kommet med 1 bil. Det har fungeret fint med 4,5 båd i timen. God dialog med alle omkring placering. Placering af stativer på bakken har også fungeret godt. JB tilfreds med den måde det hele er foregået på. JB opfordrer alle til at skrive sig på optagningslister og ikke bare dukke op.
  
Husudvalg:
Nye trapper til klubhuset gennem vinteren og renovering af terassen gennem foråret.
 
Omklædnings forhold tages med i overvejelser (drenge/piger).
 
Nøglesystem trænger til udskiftning. Toiletter på 1. salen renoveres. Efterisolering af klubhuset. Elradiatorer skiftes til nyere mere energivenlige. Husudvalget har modtaget flere tilmeldinger, så der er umiddelbart masser af frivillige hænder.
 
Klaus – og bestyrelse mødes efterfølgende til drøftelser. Om presserende opgaver. 
 
Havnefoged:
Badegæster bruger vores toiletter og bad... hmmm.
  
3 bådejere med fast plads har solgt både og vi kan derfor sælge 3-5 havnepladser til sæson 2014.
 
Juniorudvalg:
Kører fint på gennem sæsonen. God aktivitet med juniorer der fortsætter og dermed stigende krav til materiel.
 
Har i denne sæson købt yderligere en yngling så der er nu 2 kapsejladsklare ynglinge i klubben.
 
Ønsker om yderligere 2 zoom joller.
 
Som noget nyt tilbydes duelighedsteori – eksamen med AOF. Opstart efter vinterferien. I første omgang for juniorafd. næste år, måske også for øvrige medlemmer.
 
Budget ønsker afleveret.
 
Kapsejladsudvalg:
Samme som sidste år i budget ønske.
 
Tiltag: Evt. samarbejde med Jyllinge sejlklub om at lave en serie ud af Jyllinge Open og Sydfjordsstævnet. Som begge tæller med til klubmesterskabet i de enkelte sejlklubber. Dette for at øge deltager antallet ved stævnerne.
 
Overvejer at genoptage turløb i kapsejladsfeltet om onsdagen.
 
Det er efter justeringer kommet en god løsning med OK jollerne, så det nu fungerer godt.
 
Svajerudvalg:
Jerome Peters har overtaget svajudvalget. Vinterklodser lægges ud i kommende weekend.
 
Svajgrejet tages ind enten i efteråret eller i foråret – alt efter hvor mange der kan samles til opgaven i kommende weekend.
 
Tursejlerudvalg:
Budget 1500 kr. Ringøen rundt.
 
Sejlerskolen:
Endnu et godt år – 5 elever til duelighedsprøve (praktisk) Budget 1500 kr. samme som sidste år. Lidt færre elever i år end tidligere år.

Festudvalg:
Fest udvalget har haft en travl sæson med både OK NM og vores sydfjordsstævne fest som i år var en massiv succes med 110 spisende gæster. Fester har løbet rundt og båret sig selv.

Kulturudvalg:
Ikke nogen arrangementer i foråret '13. Her i efteråret har der været Bents foderbrædt og 16. november er der vintergill efter sidste fælles bådoptagning. Det forventes at lave arrangementer igen efter nytår ca. 1 gang om måneden.

Cykelsmed:
Vi har nu 2 cykler. Har skiftet lidt dæk og slanger. JB har børnecykler som doneres til HSS. Vi ønsker 4-5 cykler ialt på havnen evt. malet i en let genkendelig farve.