Bestyrelsesmøde, 3. september 2013

HSS kontakterDeltagere:
 
Tommy Jørgensen, Mejnert Rasmussen,  Ole Hansen, Lars Plejdrup, Lars Jørgen Andresen (REF)
 
Havnefogeden:
 
Hobie 21 på pladsen er pludselig dukket op – ejer efterlyses. Tommy sætter besked på båden så rette ejer kan henvende sig.
 
Kajakker, der ligger i masteskuret, skal være fjernet senest tirsdag 1. oktober, ellers bliver de lagt udenfor.
 
Samme antal besøgende gæster som foregående år (250-300) gennem sæsonen.
 
Tommy ønsker afløser for næste år som ”udøvende” havnefoged – bestyrelsen leder efter afløser for Tommy.
 
Tommy vil gerne være suppleant til den kommende havnefoged.
 
Der er 2 både på land gennem 2 år – medlem 505 og 958. Ole tager kontakt og aftaler videre med medlemmerne.
 
Som det ser ud nu, så kan vi til sæson 2014 sælge 3-5 havnepladser.
 
Ole Hansen (nuv. formand) vil gerne tage tjansen som ”græsmand” fra næste sæson idet Ole går af som formand ved kommende generalforsamling. 
 
Formanden:
 
Forslag til indkøb af havemøbler, når terassen er ”renoveret”. Vi må erkende at vores havemøbler er meget slidt og trænger til en udskiftning. Bestyrelsen taler med Husudvalget for plan mht. renovering af terrassen samt indkøb af nye havemøbler til kommende sæson.
 
Fotograf Søren Svarre der tidligere har lagt mange timer i HSS som fotograf ved forskellige lejligheder, senest som fotograf til Nordiske Mesterskaber for OK joller. Bestyrelsen har vedtaget at give fotograf et symbolsk ”tilskud” på 1.000 kr. til benzin m.m. Lars P. tager kontakt til Søren Svarre og koordinerer videre med Kassereren. 
 
Kasserer:
 
Knud holder ferie / Knud har inden sin ferie afsluttet regnskab for Sydfjordsstævnet. Stævnet har givet et overskud på knap 2.700 kr. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
 
Regnskab fra OK NM færdiggjort af Knud Bjerrum er godkendt af bestyrelsen. Stævnet har givet et plus på 8.197,37 kr. 
 
Juniorudvalg:

Juniorafdelingen har en fast gruppe af unge der pt. sejler i Zoom 8 joller. Denne gruppe virker stabile og udvalget forventer at de kan fastholdes i juniorafdelingen, såfremt tilbuddet af Ynglinge udvides. Derfor ønskes indkøbt yderligere en kapsejladsklar Yngling til 30.000 kr. Bestyrelsen har godkendt indkøbet som juniorafdelingen går videre med.
 
Eventuelt:

Benny Gregers anmoder om at få indskud til venteliste retur. Idet Benny Gregers ikke har været på ventelisten til havneplads idet bestyrelsen har midlertidig indstillet tildeling af havnepladser til delebåde. Lars J. kontakter Benny Gregers for tilbagebetaling af indskud til venteliste.
 
Svogerslev spejderne har forespurgt på mulighed for at søsætte Megin joller fra HSS slæbested vederlagsfrit. Bestyrelsen har besluttet at Svogerslev Spejderne er velkommen til at melde sig ind og benytte slæbested som alle andre medlemmer.
 
Vinduespudser til HSS – Bestyrelsen efterlyser ny vinduespudser til klubhuset. Lars P. sætter ”stillingsannonce” på hjemmesiden.
  
Ved flere lejligheder i år har vi haft brug for større ”grill kapacitet” end vi råder over. Derfor har Ole taget foto´s af en stor fleksibel grill på Rudkøbing havn. Lars J. indhenter tilbud fra smed på denne.
 
Skraldestativ til dåser – Det er åbenbart meget vanskeligt ikke at smide andet affald i vores ”dåse skraldespand” end dåser. Derfor forsøges det at bore et hul i låget som passer til dåser og fiksere låget så man ikke umiddelbart kan smide alm. affald i dåse skraldespanden. Lars J. modiferer vores nuværende skraldespand til dette.
 
El/Bådelaug – gentagne kontaktforsøg til Bådelauget har ikke resulteret i noget. Og vi har endnu ikke nogen aftale med Bådelauget om opsætning af bi-måler på elforbruget. Tommy mener han kan skaffe en kontakt, så vi kan få aftalt montering af Bi-måler
 
Poul Vincents har påtaget sig rollen som ”kontaktperson” mht. OK joller. Ikke som en formand for et udvalg, men blot som en central person til information og kommunikation.
 
Ok jollerne oplever mange der gerne vil prøve at sejle i HSS. Bestyrelsen har sagt OK til at man kan ”prøvesejle” HSS i en måned, hvorefter man skal melde sig ind i sejlklubben.
 
Svajerformand – Vi har stadig Thomas Kvist som vikar på posten som svajerformand. Lars J. Kontakter Arne Jessen og Nicolai Runge (medlem 1696) for en evt. deleløsning af hvervet som svajerformand.
 
Forsikringer – Kristian Thomsen har haft tæt dialog med vores forsikringsselskab mht. vores sikring generelt. Ved kommende bestyrelsesmøde drøftes vores forsikringer og generelle dækninger.
 
Klapborde / ekstra borde. Vi har ved seneste fester oplevet ikke at have ”bord kapacitet” nok og vores ”gamle” løsning med bordbukke og bordplader er ikke optimal. Derfor foreslås det at husudvalget indkøber klapborde - Ole tager kontakt til husudvalget.
 
Ide fra bestyrelsen til voksensejlerskolen: overveje indkøb af klub kølbåd. Voksensejlerskolen overvejer muligheden for dette. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra sejlerskolen.