Referat af kapsejladsmøde d. 26. marts 2013.

HSS kontakterTil stede:
Henry, Niels, Rasmus, Henrik Jensen, Lars J. Andresen, Lars samt Kim (kun under 1. punkt) 
 
1. Kapsejladsudvalget.
 • Kim er desværre stoppet i udvalget, og derfor overrakte formanden ham en lille gave medfølgende et par ord for hans indsats i udvalget. Stor tak til ham!
 • Der var stemning for at spørge Anne-Lise, om hun vil træde ind i udvalget. Lars har spurgt, men hun takkede pænt nej tak pga. tidsmangel (har vi andre emner?)
2. Onsdagssejlads m/OK-jollerne.
  
Henrik Jensen og Lars J. Andreasen er kontaktmænd til OK-jollerne – derfor var de med til vores møde, for at aftale hvordan vi afvikler sejladserne og det videre samarbejde, og vi aftalte flg:
 • Varsel for kølbåde er 18.55 og varsel for ok-jollerne er 19.05, så der bliver 10 min. mellem starterne.
 • Der bliver en 2. start for ok-jollerne, når de er færdige med deres 1. sejllads.
 • OK-jollerne får deres egen mållinie med blå flag, så de ikke ligger i vejen for kølbådene ved måltagning og gate-rundinger v/op-ned-baner.
 • Ved vindstyrker over 8 s/m har ok-jollerne en gummibåd med ud. (kan også hjælpe med at sætte mærker).
 • OK-sejlerne opfordres til at være med oppe i klubhuset bagefter sejladsen, så vi på den måde dels kan få et godt samvær sejlerne imellem, men også hurtigt kan få snakket nogle rettelser igennem (hvis der skulle komme sådan nogle!)
 • Flemming Palne har sagt ja til at være dommer om onsdagen, hvilket løser en del af vores ”dommer-tjans-spørgsmål”. Stor tak fordi han vil påtage sig det. Han inviteres med til vores næste møde.
3. Nyt signalapparat.
 • Niels har hos politiet fået at vide, at hver dommer som bruger startpistoler faktisk skal have en våbentilladelse, men han havde tegninger til et startapparat med kompressor som vi vil prøve at få bygget. Henrik ville skaffe delene.
4. Datoer.
 • Forår: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6 og 26/6 (9 sejladser)
     
 • Efterår: 7/8, 14/8, 21/8, 28/8, 4/9, Søn.8/9, lørd. 14/9 (2 sejladser) = 8 sejladser
  og Klubmesterskab 28/9.
      
 • Som det fremgår sejler vi ikke d. 21-22/9, for der holder Isefjordskredsen ”finalestævne” i Lynæs, som vi gerne vil bakke op om. Det nye koncept i Isefjordskredsen er jo at man ”kun” behøver at deltage i 3 sejladser for at gøre sig gældende. Der er mange HSS sejlere som deltager i SRPI og vores eget Sydfjordsstævne som tæller med til kredsmesterskabet – så man skal bare finde et stævne til ude i byen. Men man kan jo også deltage i Lynæs uden nogen stævner i ”rygsækken”, og så ”bare” være med til kapsejladserne de 2 dage. 
  Til gengæld sejler vi 2 ”onsdagssejladser” d. 14/9.
5. Eventuelt.
 • Lars indkalder til nyt møde inden sæsonstart.
Referent LA