Referat fra bestyrelsesmøde, 11. marts 2013

HSS kontakterDeltagere: Lars Jørgen, Ole, Tommy, Lars Plejdrup, Knud, Kristian (REF)
 
Tommy:
 • Frihavnsmærker kan afhentes i klubhuset, mandage fra 1. april mellem 18:00 og 19:00. Info skal lægges på hjemmesiden.
 • Mejnert er i gang med tildeling af pladser, og lægger lister på hjemmesiden.
 • Efter sidste søsætning laves opgørelse over både på land, som afleveres til kassereren.
Ole:
 • Efter at Thomas har aftjent sin værnepligt er der er behov for en ny næstformand. Bestyrelsen har valgt Lars Jørgen Andresen – Tillykke til Lars J.
 • Lars Jørgen overtager samtidig Havnefoged-, havne-, junior-, svajerudvalgene
 • Lars Plejdrup varetager kontakten med Isefjordkredsen 
 • Bestyrelsens ansvarsområder fremgår her...
Knud:
 • Bringer et vigtigt punkt op som vi skal have undersøgt nærmere. Det drejer sig om de tilfælde hvor medlemmerne arbejder for klubben. I tilfælde af en ulykke hvilken forsikring dækker? Kræver dette en speciel eller yderligere forsikring fra HSS’s side. Kristian undersøger med Codan. 
 • Vi laver en vedligeholdelsesplan for HSS. Vi ønsker at have et klart overblik over de investeringer/vedligehold der er nødvendige. Ole tager kontakt til de relevante udvalgsformænd således at vi kan udarbejde et langsigtet budget.
 • Delebåde: Vi har midlertidigt stoppet for delbådsordningen indtil bestyrelsen har gennemgået det gældende regelsæt.
 • Sejlklubbens kontonummer i Nordea tilføjes under takstbladet.
Delebåde:
 • Gennem 2012 har bestyrelsen brugt uforholdsmæssig meget tid på at forholde sig til principperne for tildeling af plads for delebåde. Derfor arbejder vi i bestyrelsen på et ændringsforslag der gør principperne klare og tydelige for medlemmerne i HSS. Målet er at skabe ”tryghed” og gennemskuelighed således at havnepladser tildeles efter retfærdige(venteliste) principper.
 • Motivationen for ændringsforslaget er en erkendelse af at vores nuværende regelsæt kan give anledning til at der spekuleres i ”konstruktioner” der giver havneplads.
 • Vi arbejder med en model, hvor begge anpartshavere skal have været medlemmer af klubben et antal år, og hvor gennemsnittet af deres medlemsnumre er gældende ved tildeling af havneplads.
Diverse:
 • Mulighed for at invitere dem, der udfører frivilligt arbejde til sommerfest overvejes. 
 • Lånecykler: Hein Bornebusch har meldt sig. Ole kontakter Hein for at drøfte opgaven. Bestyrelsen er rigtig glade for at Hein har påtaget sig opgaven. 
 • Liste med havnevagter i april-maj er sat på opslagstavlen. Vagtbogen, som vagterne skriver i, flyttes ind i vagtlokalet.  
Bestyrelsesmøder, alle dage kl. 18:00
 • 8 april
 • 6 maj (udvidet bestyrelsesmøde kl. 19:00)
 • 3 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december 
 • 6 januar   
Nytårskur 2014
 • 6. januar kl. 19:00
Generalforsamling 2014
 • 8. Marts kl. 15:00
  Generalforsamlingen er varslet i klubbens kalender fra den 13/3-2013