Referat fra bestyrelsesmøde, 2. marts 2013

HSS kontakterFremmødte: Knud, Lars P., Ole, Thomas (REF)

Kort bestyrelsesmøde forud for generalforsamling.

Tillæg til den fremsendte beretning.
  • Nyt fra DS.

  • Det var et meget succesfuldt arrangement med Morten Lorenzen (Sydney - Hobart) + debat om DS. Opfordring til at kræve ydelser af DS. Hvad får vi for vores indskud?

  • Lejre kommune: Flytning af jordvold… Kommunikation med kommunen. Vi sætter i gang, når vi er klar.

  • Juniorafdelingen. Ungdomsafdelingen: Tilskuds-ordning + Ungdomsvenlig sejlklub forlængelse, til 2015.

  • Blå-flag: d. 20 marts kombineres to arrangementer. Foredrag om ekspedition til Arktis (havstrømme og betydning for klima mm.) klokken 19:30 med fællesspisning 18:00.

Delebåde: Vi har valgt at indstille tildeling af havnepladser til delebåde, for at minimere mulighed for at snyde med medlemsnummer. Denne procedure fastholdes, indtil der er opnået enighed i bestyrelsen om at vi har en procedure, der kan bruges uden at blive misbrugt. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om en fremadrettet procedure, så snart denne er klar. Det er vigtigt, at medlemmer der følger ånden som ligger til grund for principper for tildeling af havnepladser ikke kommer i klemme.