Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Herslev Strand Sejlklub

HSS kontakterDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herslev Strand Sejlklub, lørdag den 2. marts kl. 15:00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. klubbens vedtægter §16.
 1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Binzer.
 2. Bestyrelsens beretning for året, der er gået, og planer for det kommende år
  Se den foreløbige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, og budget for 2013
 4. Fastsættelse af kontingenter og havnelejer, foreslås uændret
 5. Valg af bestyrelse i henhold til §10
  Thomas Kvist ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Jørgen Andreasen
  Knud Bjerrum er på valg, og modtager genvalg
  Lars Plejdrup er på valg og modtager genvalg
  Den øvrige bestyrelse består af formand Ole Hansen og bestyrelsesmedlem Kristian Thomsen
 6. Valg af formænd til faste udvalg
  Juniorudvalget - såfremt Lars Jørgen Andreasen vælges ind i bestyrelsen, foreslås Thomas Kvist.
  Husudvalget - Bestyrelsen foreslår Klaus Christensen til den ubesatte post.
  Svajerudvalg - Bestyrelsen foreslår Kasper Christensen til den ubesatte post.
  Tursejlerudvalg -
 7. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant
  Ole Stampe og Gunnar Aldrich ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen fore
  slår Søren Ølund Friis og Stig Thomsen.
  Valg af revisorsuppleant - 
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt
  Kåring af årets HSS-sejler
  Uddeling af 25 års jubilæumsnåle til 817 Mogens Krøll, 837 Dan Poulsen og 839 Anders Buhl
Efter generalforsamlingen bydes på et let traktement, arrangeret af festudvalget.

På bestyrelsens vegne

Ole K. Hansen
Tilbage til referater...

 Printervenlige versioner kan
 downloades nederst...
Ċ
Lars Plejdrup,
22. feb. 2013 13.52
Ċ
Herslev Strand Sejlklub,
8. feb. 2013 12.24