Referat fra kort bestyrelsesmøde, 7. januar 2013

HSS kontakterFremmødte: Ole, Knud, Lars, Thomas og Kristian (REF)

Formandens beretning: 
 • Frederiksværk motorklub har spurgt om de kan benytte vores klubhus 17-18 August. Grundet HSS-lejr er dette desværre ikke muligt. Ole informerer via e-mail. 
 • Ole har brug for et overblik over hvor mange gæstesejlere vi har haft i året 2012. Tager kontakt til Tommy. 
 • Regning på flisebelægning, grus, udgravning m.m. er modtaget. Knud betaler. 
 • Ole har brug for et overblik over hvor meget vand der brugt i vores egen brønd. Estimeret til 300 m2. 
Kasserens beretning: 
 • Køkken: samlede omkostning = 155.963 DKK forventet 160.000 DKK når de sidste hængepartier er på plads. 
 • Vagtstuen: samlede omkostninger = 24.202 DKK 
 • Et fantastisk resultat. Speciel tak til Jes Sindal og alle frivillige hjælpere 
 • Bestyrelsen har givet kasseren prokura/fuldmagt, så kasseren alene kan handle på klubbens vegne. 
 • System til administrative opgaver fra firmaet Klubmodul ApS er blevet undersøgt. Vi har besluttet at fortsætte med vores nuværende platform. 
 • Knud har brug for en medlemsliste der segmentere på alder. Thomas hjælper Knud med at lave listen. 
 • Ny slibemaskine er anskaffet. Pris 6.060,94 DKK 
 • Moms regnskab er ved at blive forberedt
Herefter afholdtes udvidet bestyrelsesmøde med cirka 50 fremmødte...