Referat fra bestyrelsesmøde, 3. december 2012

HSS kontakterFremmødte: Ole, Knud, Thomas, Mejnert og Lars (referat)

1. Havnefoged + Assistent
Endnu en kedelig oplevelse i forlængelse af tyveri af nøgler til slæbested, klubbens excentersliber og Niels' vandstøvsuger: Kæden til slæbestedet er blevet klippet over. Tommy får sat ny kæde op, og kontakter Beredskabsstyrelsen. 
Ringbind med dokumenter for mastekran efterlyses. Papirer fra seneste lovpligtige eftersyn skal arkiveres. Thomas kontakter Peter Estrup Nielsen og Henrik Jensen.

2. Formand
Formanden har deltaget i formandsmøde i Isefjordkredsen, bl.a. om...
  • Medlems-systemer:  Ikke relevant for HSS - Knud benytter WinKas
  • Kredsfest:  Kredsmesterskabet vil i år blive afsluttet med et finalestævne over to dage med sejler med fest om lørdagen med støtte på ~2.000,- fra kredskassen. 
  • Sø-sikkerhed:  Med baggrund i ulykke i Lynæs, og den hjælp klubben og alle implicerede fik fra forskellig side.
  • Nyt fra klubberne.
Referat fra formandsmødet findes på www.isefjordkredsen.dk under 'Kredsinformation'.

Der er rundsendt invitation til udvidet bestyrelsesmøde 7/1-13, med tilmeldingsfrist 28/12-12; se punkt 5. 

3. Kasserer
Der er 24 både på ventelisten. Dette inkluderer 'delebåd', hvis forhold er færdigbehandlet ved tidligere bestyrelsesmøder. 

Excentersliber til erstatning for den 'forsvundne' koster kr. 4.900,-. Mejnert kigger brochuren igennem, og kommer med input til eventuelt supplerende udstyr.

Omtrentligt elforbrug, samt forventet forbrug i 2012/2013:
1.000 kWh 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Havn 9,5 9,5 10,0 12,0 11,0 11,0
Hus 22,0 25,0 25,0 14,0 15,0 15,0
I alt 31,5 34,5 35,0 26,0 26,0 26,0
Besparelse ved de nye LED-projektører kan ikke konstateres endnu, men vil fremover bidrage positivt. 

Udgifter til køkken er betalt løbende. Den 1. december er der brugt ~116.600,- i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om prokura (Vordingborg Køkkenet 61.555,- / Tømrer ~44.000,- / Maling mv. ~11.000,-). Det forventes at Codan Forskring dækker ~15.000,- heraf.

I forbindelse med tømning af køkken blev bestik, service mv. optalt. Listen kan benyttes af brugergruppen / husudvalget til supplerende indkøb. Bl.a. mangler stegepander og mindre gryder; måske har Thomas nogle brugbare - de sættes i klubhuset, så 'eksperterne' kan vælge at beholde eller smide ud.

4. Køkken og vagtstue
Gode arbejdshold har været i gang, i køkkenet og i vagtlokalet. De to grupper har suppleret hinanden når der har været behov. 
Køkkenet er godt undervejs, og Jes' tidsplan følges. I løbet af ugen løses forskellige opgaver, så loft og vægge kan få sidste gang maling 8-9. december. Tilbudt at male lister for Arne - vil spare tid og gøre det lettere at male efter montering. Montering af køkken påbegyndes mandag 10. december, og 'indflytning' er planlagt til søndag 16. december. 'Indflytning' forudsætter at vand og opvaskemaskine er tilsluttet af Niels. Granitbordplader er bestilt ved Roskilde Stenhuggeri, og rustfri plade til væg bag komfur bestilles ved AC Stål (Lars' bror).
Vagtstuen gennemgår også en gennemgribende renovering. Nyt vindue, nye skabe og arbejdsbord, nye hynder mv. - det bliver en fornøjelse at passe sin havnevagt. El-installationer i vagtlokale gennemgås og lovliggøres, som i køkkenet. Hele klubben skylder stor tak til gruppen, der har taget initiativet og udført arbejdet.

5. Udvidet bestyrelsesmøde
På grund af køkkenrenovering er det udvidede bestyrelsesmøde udsat til mandag, 7. januar 18:30. Der er udsendt invitation med tilmeldingsfrist 28. december. Budget for 2013 medbringes til Knud. Ole sørger for mad. Knud sørger for drikkevarer.

6. Eventuelt
Niels Wolffs vandstøvsuger, som blev benyttet til at tappe vand af på havnen, er forsvundet. Det er ikke acceptabelt, og klubben kompenserer tabet.
Vedr. afklaring af vedtægternes §12 og prokura søges om råd af et af klubbens medlemmer, som er jurist.