Nordisk Mesterskab 2013 for OK-joller - 2. møde 29/11-12

HSS kontakterFormål med mødet: 
Aftale budget og drøfte status på aktiviteter listet i drejebog. 

Deltagere: 
Henrik Jensen Herslev Strand Sejlklub
Henry Søndergaard Herslev Strand Sejlklub
Lars Andresen Herslev Strand Sejlklub
Lars Jørgen Andresen Herslev Strand Sejlklub
Lars Plejdrup Herslev Strand Sejlklub
Thomas Kvist Herslev Strand Sejlklub
Christian Olesen Dansk OK-jolle Klub
Jesper Strandberg Dansk OK-jolle Klub
Troels Vester Fischer Baneleder
Michael Mosegaard Meddommer

Dagsorden: 
1) HSS fremlægger: 
 • Budget over stævnet, samt fastsættelse af startgebyr. 
 • Drejebog over stævnet 
 • Indbydelse og sejladsbestemmelser (notice of race) 
 • Oversigt over grej, følgebåde, og dommerskibe. 
2) Dansk OK-jolleklub fremlægger:
 • Bekræftelse af Troels Wester som dommer. 
 • Afklaring af evt. protestkomite fra Sverige og Norge. 
 • Tilmeldingsprocedure på hjemmesiden 
 • Afklaring ang. Dansk sejlunion plaketter. 
 • Sejladsbestemmelser fra sidste NM fremsendes hurtigst mulig til HSS. 
 • Nordisk Mesterskab 2013 HSS. sættes på OK-jolle.dk kapsejladskalender. 
3) Møderække1) HSS 

Budget over stævnet, samt fastsættelse af startgebyr.
 • Det blev aftalt, at det endelige budget udarbejdes med en forventning om 40 deltagere og deltagerbetaling på 700 kr. pr. deltager. Se budget...
  • Det betyder et budgetteret underskud på 7.950 kr., som finansieres ved et tilskud fra HSS på 3.000 kr., forventet overskud ølsalg på 2.000 kr. og underskudsgaranti fra HSS på 3.000 kr. samt underskudsgaranti fra OK jolleklubben på 6.000 kr. Det blev aftalt, at HSS underskudsgaranti i givet fald realiseres forud for OK jolleklubbens garanti. 
  • Det blev endvidere aftalt, at eventuelt overskud tilfalder HSS. 
  • Budgettet indeholder: aftensmad fredag aften, 2 gange morgenmad, 2 gange frokost og festmiddag lørdag aften samt 2 gange ”moleøl”. Dertil selvfølgelig deltagelse i sejladserne. 
  • Logi og drikkevarer er ikke indeholdt i deltagerbetaling. 
Drejebog over stævnet
 • Status på aktiviteter i drejebogen blev gennemgået, og opdateret version er vedlagt i mailen med dette referat. 
Indbydelse og sejladsbestemmelser (notice of race)
 • Udkast til ”notice of race” er udarbejdet, og den ligger på HSS hjemmeside (lukket site indtil offentliggørelse), Troels og Michael gennemgår udkastet, og sender kommentarer til Lars P. senest 15. december 
 • Notice af race offentliggøres 1.januar 2013 på HSS hjemmeside og link fra OK jolleklubben. 
Oversigt over grej, følgebåde, og dommerskibe.
 • Se drejebog 
2) Dansk OK-jolleklub
 • Bekræftelse af Troels Wester som dommer. 
  • OK fra Troels
 • Afklaring af evt. protestkomite fra Sverige og Norge. 
  • Ingen repræsentation forventes 
 • Tilmeldingsprocedure på hjemmesiden. 
  • Tilmelding på HSS hjemmeside og link fra OK jolleklubben 
 • Afklaring ang. Dansk sejlunion plaketter. 
  • Troels håndterer info til DS samt plaketter. 
 • Sejladsbestemmelser fra sidste NM fremsendes hurtigst mulig til HSS. 
  • Ikke modtaget, nu uaktuel. 
 • Nordisk Mesterskab 2013 i HSS. sættes på OK-jolle.dk kapsejladskalender. 
  • OK, er på. 
3) Møderække
 • Næste møde HSS stævneudvalg den 6. februar 2013 kl. 19.00 HSS klubhus. 
 • Næste møde OK jolleklubben, baneleder, meddommer og HSS den 24. april 2013 kl. 19.00 i HSS klubhus. 
Referat, Henry Søndergaard