Referat af kapsejladsmøde den 19. november 2012

HSS kontakterTil stede: Kim Poulsen, Niels Wollf, Rasmus Rosenkvist, Lars Augustesen, 
Afbud fra Henry Søndergård. 

1. Evaluering af sæsonens onsdagssejladser. 

Vi snakkede en del om OK-jollernes deltagelse, som jo har været med i en hel sæson nu, og der var visse ”justeringer” :
  • indskærpe, at de holder sig på afstand ved starterne – vi skal have præciceret hvad der står i kapsejladsreglerne om det! 
  • OK-jollerne får det samme antal starter som kølbådene, da vi har oplevet at dommere er frustreret og har svært ved at håndtere flere starter. 
  • Det er sejlnumrene i sejlet der tæller. 
  • Ved op/ned bane udlægger vi 2 start/mållinier på hver side af dommerbåden – en til joller og en til kølbådene. 
  • henstille at ok-sejlerne også kommer op i klubhuset efter sejladsen. 
Kim har taget sin tørn med at skrive resultater – og tak for det - så vi skal på udkig efter en ny. Henrik Kingo blev nævnt. Lars spørger ham. 

Rasmus tænker i eventuelle nye baner i samarbejde med Kim. 

2. Betaling til kapsejladsstævner.

For en ordens skyld skal det præciceres, at alle både betaler til stævner incl. onsdagssejlads. dette gælder også klubbåde. 100 kr. for klubmesterskab.

3. Presseansvarlig. 

Vi snakkede om, at det ville være godt hvis klubben har en presseansvarlig som skriver til aviserne og lokal TV. Vi foreslår det til udvidet bestyrelsesmøde.

4. Vinterarrangement. 

Vi synes det vil være fint med 1 eller 2 arrangementer. Flg. navne kom på bordet:
  • Anders Dyrlov fra ”min båd” – han skulle være god til at fortælle. 
  • Morten Lorentsen fra ”Mortens hjørne” 
  • Bjørn Junker om kapsejladsregler. 
Niels og Lars undersøger. 

5. Budget til næste år: 

Præmier kr 14.000
Krudt og kugler kr 4.000
Grej kr 4.000
Diverse kr 3.000
I alt kr 25.000

6. Eventuelt.

Rasmus arbejder videre med kontakten til sejlunionen vedr. DH-reglen.

Det var måske en ide, at hæve betalingen til 300kr, og der så var kaffe inkluderet i prisen- tages op på næste møde.

Tak for et godt møde! 

Referent: Lars.