Møde om køkken renovering, tirsdag 9. oktober 2012

HSS kontakterMøde i klubhuset tirsdag d. 9-10-12 kl. 19.00 

Deltagere: Knud, Laila, Lars A, Lars P, Ole, Signe, Vibeke og Jes (REF)

Bestyrelsen har vedtaget at køkkenrenoveringen udføres af betalt arbejdskraft.  
Arne Jessen er spurgt. Klaus Christensen bliver spurgt.
 
Gennemgang af Jes' punkter:

1) Accept af Arne Jessens tilbud på nedrivning mv. - hvem har prokura?
Formand og kasser skal godkende alle tilbud inden igangsættelse. 
Formand og kasser har godkendt Arne Jessens tilbud af d. 30-09-12 Kr. 32.635,76 med fradrag for gulvbehandling. 

2) Indretning af nye køkkenskabe
Brugergruppen går i underudvalg (Laila, Signe og Vibeke)

3) Foreløbig kontakt til Invita og Arne - hvem?
Signe gør INVITA færdig. Jes Kontakter Arne J. 

4) Accept af køkken tilbud - hvem har prokura?
Som punkt 1) - Formand og kasser skal godkende alle tilbud inden igangsættelse. 

5) Hvilken elektriker skal bruges?
KK El. (Keld) Jes kontakter. 46402949 

6) Hvilken VSS'er skal bruges?
Vi prøver at klare os uden. Hvis ikke finder Jes på noget. 

7) Hvilken maler skal bruges?
Bestyrelsen står for spartel og maler arbejdet*.  

8) Hvem tømmer gamle køkkenskabe og sætter på plads igen?
Bestyrelsen står for tømning af gamle skabe mm*

9) Hvem gør køkkenet klar til Arne J.?
Bestyrelsen står for at fjerne hvidevarer mm.*

10) Gulvbelægning eller ej?
Der skal rengørings venlig belægning på før køkken montage. Jes snakker med Arne. 

11) Skal der skydedør op ind mod klublokalet?
Nej tak.

12) Har klubben økonomi til dette?
Endelig afgørelse træffes af bestyrelsen når færdig sum foreligger. 

13) Indhentning af tilbud
Brugergruppens forslag renskrives af Lars P. og mailes til Jes (er gjort).
Jes kontakter på det grundlag Arne J. og Klaus C. for et tilbud om køkken levering og montering. Lars P. kontakter Vordingborg køkken for et tilbud. Signe indhenter tilbud fra IKEA og takker pænt nej til INVITA. 

Godt møde. 

* Når der står at "bestyrelsen står for" diverse opgaver, medfører det at medlemmer efterlyses ved ekstraordinær generalforsamling og på hjemmesiden, samt at bestyrelsen har ansvar for at Jes kan sætte i værk på specifikke datoer, når tidsplanen kendes. F.eks. ville det være smart, hvis medlemmer husudvalget og brugergruppen deltager i "8) Tømning af køkkenskabe", så der kan gøres status over inventar ved denne lejlighed. 

Skitse over den planlagte indretning kan hentes herunder (klik på pilen til højre).
Ċ
Lars Plejdrup,
10. okt. 2012 23.53