Referat fra bestyrelsesmøde, 1. oktober 2012

HSS kontakter


Fremmødte: Kristian, Lars P., Ole, Knud, Mejnert, Thomas (referat) 

Formanden

Strøm: DONG er kontaktet mht. større kapacitet på pladsen, og den lokale elektriker er på sagen (KK-EL). 

Vi er blevet kontaktet vedr. havneplads til Albin Ballad. Vi betragter sagen som afsluttet, og agter ikke at foretage os yderligere.

Seminar fra FLID. Der er rundsendt information til bestyrelsen og til havnefogeden. Knud prøver om han kan finde tid til at deltage. Der opfordres til at deltage i FLID arrangementer, så vi kan tilegne os så megen viden som muligt i klubben.

Plan over havnen. Lars P. laver en plan i løbet af vinteren. Det er et krav fra ”Blå Flag” samt fra miljøministeriet at vi har en havneplan - opsat synligt på havnen. Lars efterspørger et konkret oplæg til denne opgave. Ole videresender information. Skal laves inden opstart af næste sæson.

Havnefogeden

Der er ryddet op inde i værkstedet. Man kan nu se gulvet. Mastekranen bliver repareret onsdag morgen (kl. 08:00).

Thomas videresender information til Tommy, vedr. OK Joller. Planen er fremstillet og ligger klar. Sendes til Tommy. Jørgen Binzer kan ikke være til stede til den sidste optagning. Mejnert kan ikke være med, men Ole har lovet at assistere. 

Kasserer

Dem der ikke har betalt (efter 2. rykker) bliver udmeldt af klubben ved årsskiftet.

Codan har meldt, at tilladelsen til betaling af forsikringsskader er accepteret.

Liste med Klub-både er overleveret til Kristian. Lars J. Andresen og Kristian får styr på listen – over vinteren.

Rengøringsfirmaet er kontaktet for at inkludere en inspektion af opvaskemaskinen, når de alligevel er her. Ikke tømning, men blot check af filtre mm.

Mappe fra Åse samt afregning er modtaget. Vi mangler en person, der skal stå for udlån. Det skal ikke være bestyrelsens opgave at koordinere dette. Hvis vi ikke har en person der står for opgaven, kan vi ikke længere tilbyde udlån af klubhuset.

Møbler til terrassen… - der er ikke gjort mere ved sagen, og vi afventer. 

Ekstraordinær generalforsamling

Der er forfattet lavet et forslag, som kan danne grundlag for at kunne indkalde til generalforsamling på klubbens hjemmeside. Lars laver en indbydelse og vedlægger afkrydsningsskema til ”Kompetence-liste”. Knud koordinerer med Lars Borup vedr. udsendelse af indkaldelse. Der vedlægges et ”Brev fra formanden”. 

Køkken

Der er indhentet tegninger til nyt køkken. Jes Sindal er koordinator af projekt ”Nyt køkken”. Der er pt. ikke andre håndværkere end Arne Jessen, der har meldt sig til opgaven. Vi har modtaget et tilbud på nedtagning samt bortskaffelse af det eksisterende køkken. Jes indkalder til et møde, hvor det fastlægges hvilken af de modtagne modeller der arbejdes videre med. Det er pt. sikkert ikke realistisk, at vores køkken bliver klar til 1/12? (Vi har heldigvis ikke booket udlån i december). Ole og Knud har afholdt møde med Jes i den forgangne uge (tirsdags). 

Kajakudvalg

Vi har ikke noget kajak-udvalg, men vi kunne støtte op om projektet. Der er dog initiativ mht. at etablere et stativ på siden af gummibåds-containeren. Thomas vender tilbage til Hans Drabæk for at forespørge vedr. etablering af et kajak-udvalg. Vi kan pt. ikke tilbyde vinteropbevaring. 

OK-Jolle (Nordisk Mesterskab).

Henry Søndergaard er stævneleder. Der er styr på Internationale dommere. Min. 40 danske + udenlandske joller. Sikkert op til 60 stk.? Vi har en udfordring med økonomi. Vi støtter klubben med 3.000 kr til stævnet, samt giver en tilsvarende sikkerhed for at dække 3.000 kr. i underskud, hvis OK-Jolle klubben gør det samme. Der er allerede indhentet første sponsor og aftalt med BådNyt om at dække begivenheden. Ole er Grill-Mester lørdag. 

Eventuelt.

…løst og fast. Ikke noget konkret at rapportere…