Nordisk Mesterskab 2013 for OK-joller - 1. møde 19/9-12

HSS kontakterFormål med mødet:
Forventningsafstemning og ansvarsfordeling mellem Herslev Strand Sejlklub og Dansk OK-jolleklub.

Anvendelse af mødets referat:
Kortlægning af forløb frem mod Nordisk Mesterskab 2013 i HSS.

Data om mødet:
Møde 1, 19/9-2012 19:00 til 21:00.

Deltagere:  
Lars Plejdrup 
Henry Søndergaard
Henrik Jensen
Lars Andresen
Lars Jørgen Andresen
Thomas Kvist
Jesper Strandberg
Christian Olesen (Referent)
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Strand Sejlklub
Herslev Strand Sejlklub
Dansk OK-jolleklub
Dansk OK-jolleklub

Dagsorden:
1.  Herslev Strand Sejlklubs tanker om stævnet
2.  OK-jolleklubs ønsker
3.  Tidslinje og ansvarsfordeling frem til Nordisk Mesterskab 2012

1.  Herslev Strand Sejlklubs tanker om stævnet
Herslev Strand Sejlklub stiller med en planlægningsgruppe på de 6 personer som er repræsenteret ved mødet. De vil sammen stå for planlægning og afholdelse af stævnet. 
Henry Søndergaard bliver stævneleder. 
Gruppen forventer at skulle stille med ca. 30 frivillige til afholdelse af stævnet. 
Der planlægges campingområde på et grønt areal bag ved klubhuset, ca. 30-50m, der arbejdes på at få strøm ført til campingområdet.
Der arbejdes på en kontakt til en camoingvognsudlejning, så der allerede ved tlmeldingen er mulighed for at bestille en opstillet campingvogn.
Klubhuset med plads til 160 personer og udsigt over vandet, tænkes som samlingspunkt under stævnet, med mulighed for udskænkning, kaffe, øl og vin, under hele stævnet.
Der arbejdes på et ølsponsorat fra det lokale Herslev Bryghus.
Maden under stævnet bliver inkluderet i startgebyret, og kommer til at omfatte morgenmad med smør selv madpakke, lørdag og søndag. Stævnemiddag lørdag aften. Moleøl og sandwich når deltagere kommer i havn efter endt sejlads.
Derudover arbejdes der på at købe mad fredag aften.
Sejladsområdet bliver en halv times sejlads fra sejlklubben, område A. I let vejr kan der afvikles sejladser i område B.

2.  OK-jolleklubben ønsker:
Da Herslev Strand Sejlklub ligger isoleret, er det vigtigt at der er mulighed for at købe div. ting, for at folk ikke kører hjem under stævnet.
Gode erfaringer fra andre stævner er blandt andet:
          Mad under hele stævnet
          Mole øl
          Mulighed for udskænkning under hele stævnet
          Mini kiosk: Mulighed for at købe slik, sandwich, müslibar osv.
Der ønskes afholdt 6 sejladser 3 per dag, lørdag og søndag. 60 min. per sejlads.
Priserne på OK stævner svinger fra 300 kr. for et to dages stævne (Lundeborg) til 800 for et tre dages stævne (DM i Faxe Ladeplads).
Vi synes i skal sigte efter en pris omkring 500-600 kr. pr. deltager og regne med noget fortjeneste på drikkevarer.

3.  Tidslinje og ansvarsfordeling frem til Nordisk Mesterskab 2012
29. november 2012
Primo februar 2013
Maj 2013
1-2. juni 2013
Møde 2   HSS / OK
Indbydelse offentliggøres
Møde 3   HSS / OK
Nordsk Mesterskab

Møde 2, 29. november 2012:
HSS fremlægger:
          Budget over stævnet, samt fastsættelse af deltagergebyret
          Drejebog over stævnet
          Indbydelse og sejladsbestemmelser (notice of race) til hjemmesiden OK-jolle.dk
          Oversigt over grej, følgebåde og dommerskibe
Dansk OK-jolleklub fremlægger:
          Bekræftelse af Troels Wester som dommer 
          Afklaring af evt. protestkomité fra Sverige og Norge
          Afklaring ang. Dansk Sejlunion plaketter 
          Sejladsbestemmelser for sidste NM fremsendes hurtigst muligt til HSS
          Nordisk Mesterskab 2013 i HSS sættes på OK-jolle.dk kapsejladskalender

HSS fremlagde en fin tjekliste til stævnet, som er til planlægning internt i klubben.
OK-jolle klubben syntes den ville være fin at bruge op til stævnet.

Referat, Christian Olesen