Bilag til bestyrelsesmøde 3. september 2012

Ændringer af tekst på hjemmeside vedr. medlemmernes lån af klubhus
Vilkår for lån af klubhus og udsigt       NY 
 
Vær opmærksom på at kun klubbens medlemmer kan låne huset, og at anvendelsen er til medlemmets eller den nærmeste families arrangementer. Nærmeste familie er ægtefæller/samlever og børn.
 
Klubhuset kan lånes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. I perioden er klubhuset reserveret til eventuelle klubarrangementer den sidste fredag i hver måned.
 
Låneperioden er 1½ døgn, fra kl. 21:00 på datoen før udlånet til kl 9:00 på datoen efter udlånet, dog skal der være uhindret adgang til klubhuset for klubbens medlemmer indtil kl. 14:00 på lørdage med fælles søsætninger og bådoptagninger. 
 
Kr. 2.500,- indbetales på reg. 2280 konto 4384 817 748 ved accept af reservationen.
  
Ved deltagelse i den årlige forårsrengøring tilbagebetales kr. 1.000,- pr. medlem, som har lånt klubhuset i det forgangne år.
  
Ved annulering af et forudbetalt, aftalt lån, tilbagebetales kr. 1.500,-
 
Man skal orientere sig om husets BRANDREGLEMENT som står i en mappe til højre for indgangsdøren. Udfyld listen når du har orienteret dig.
 
Låneren har ansvaret for huset i den perioden det bruges, og er erstatningspligtig, hvis er sker skade på hus eller inventar. Huset er forsikret, bortset fra en glasforsikring.
 
Det er STRENGT FORBUDT at affyre raketter og lignende på havnens område.
Klubhuset skal rengøres efter brug. Borde og stole tørres af og der skal støvsuges. Borde, stole og lamper sættes på plads igen. Medbring selv viskestykker.
 
Under din anvendelse af klubhuset, skal klubbens medlemmer have adgang til og mulighed for at benytte kontor, toiletter, baderum, køkken og opbevaringsrum i miljøhuset.
 
Eventuelle mangler eller ønsker bedes meddelt husudvalget.
 
Vilkår for lån af klubhus og udsigt    FØR
 
Vær opmærksom på at kun klubbens medlemmer kan låne huset, og at anvendelsen er til medlemmets eller den nærmeste families arrangementer. Nærmeste familie er ægtefæller/samlever og børn.
 
Klubhuset kan lånes i tidsrummet 1. oktober til 30. april. I perioden er klubhuset reserveret til eventuelle klubarrangementer den sidste fredag i hver måned.
 
Låneperioden er 1½ døgn, fra kl. 21:00 på datoen før udlånet til kl 9:00 på datoen efter udlånet, dog skal der være uhindret adgang til klubhuset for klubbens medlemmer indtil kl. 14:00 på lørdage med fælles søsætninger og bådoptagninger.
 
Pris: kr. 2.500,- hvoraf kr. 1.000 depositum betales ved bestillingen.
 
Et depositum á kr. 1.000,- tilbagebetales ved deltagelse i den årlige forårsrengøring.
 
Man skal orientere sig om husets BRANDREGLEMENT som står i en mappe til højre for indgangsdøren. Udfyld listen når du har orienteret dig.
 
Låneren har ansvaret for huset i den perioden det bruges, og er erstatningspligtig, hvis er sker skade på hus eller inventar. Huset er forsikret, bortset fra en glasforsikring.
 
Det er STRENGT FORBUDT at affyre raketter og lignende på havnens område.
Klubhuset skal rengøres efter brug. Borde og stole tørres af og der skal støvsuges. Borde, stole og lamper sættes på plads igen. Medbring selv viskestykker.
 
Under din anvendelse af klubhuset, skal klubbens medlemmer have adgang til og mulighed for at benytte kontor, toiletter, baderum, køkken og opbevaringsrum i miljøhuset.
 
Eventuelle mangler eller ønsker bedes meddelt husudvalget.