Referat fra bestyrelsesmøde, 4. juni 2012

HSS kontakterFremmødte: Ole, Kristian, Mejnert, Tommy, Lars og Thomas (ref)
 1. Information om uddybning af sejlrenden v. Flemming. Flemming regner en grov overslagspris, og vender tilbage med et overslag. Vi påregner at der skal mobiliseres en del arbejdskraft til at assistere.

 2. Havnefogeden:
  De sidste både er søsat. De skal flyttes, senest i morgen. Medlem: Kasper Christensen (1652) ligger inde med motorproblemer, men har ikke aftalt yderligere med havnefogeden. Han skal flytte den hurtigst muligt.
  Tage Henriksens båd er stadig problematisk. Der er 22 personer, der ikke er noteret som havende betalt, men hvor vidt der er indbetalt siden sidste opgørelse, kan kun kassereren kan afklare.
  Bådene 1370 og 1474 er flyttet, men ingen af bådejerne mødte ikke op. Medlemmerne faktureres for flytning.
  Der er nu tre Lånepladser i havnen, som er uddelt.
  Græsslåning: Hvem kan slå græs? C-holdet kunne evt. være en løsning på dette?
  Havnevagt: To trediedele har taget deres tørn, en trediedel har ikke.

 1. Formanden
  Plan over havnen: Lars tilbyder at udføre denne opgave. Det er et krav for at kunne blive tildelt blå flag.
  Redningsstigerne skal monteres. Thomas forhører sig hos havneudvalget. Klubbens bundfældningstank bliver fremover tømt hvert år – i uge 25.
  Vi skal betale for afledning af spildevand (vandafledningsafgift).
  Køkken: Der er startet en forsikringssag. Der skal måles for fugt i træværket, men det er et problem at inspektionen skal ligge i dagstimerne. Mejnert tilbyder at være kontakt.
  Der afholdes møde om vagtrummet, på torsdag kl. 19:30 (v. Dorte)
  Stjerneløb for veteranmotorcykler, onsdag d. 27/6. 60-70 motorcykler forventes at komme forbi. Juniorafdelingen koordinerer pølser på grill.
  Skrænten: Vi afventer fortsat en afklaring fra kommunen. Vi nærmer os en beslutning.

 1. Hængepartier:
  C-holdet (intet nyt)
  Børneattester. Kontakt til Lars J. Andresen v. Thomas
  Vi mangler stadig en formand for husudvalget.
  Vi mangler også en person, der skal stå for udlån, da Aase har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte.
  Dele-båd. Ole udsender ny rykker med for respons.
  Udvidet bestyrelsesmøde : Bl.a. vedr. udlån af klubhus? Hvad er det egentlig medlemmerne ønsker? Bestyrelsen efterspørger et meget fast regelsæt omkring udlejning – så vi ikke vil se udlejning til andre end klubbens medlemmer. Og ikke til familier eller slægtninge…

 1. Evt.
  Arbejdsdag på havnen var en kæmpe succes… Stor ros til alle der deltog.
  Bestyrelsen ser positivt på indkøb af en ny græsslåmaskine. Tommy tages med på råd i processen, og der kan hurtigt gives grønt lys for indkøb – så snart vi har en pris (Haster).