Udvidet bestyrelsesmøde, 21. marts 2012

HSS kontakterDeltagere: Thomas Kvist, Henrik Jensen, Lars Augustesen, Dorte Thygesen, Aase Thomasen, Ole Hansen, Tommy Rasmussen, Bent Sørensen, Lars Plejdrup, Kristian Juel Thomsen (REF)
 1. Ole Hansen Formand:
  1. Vi mangler en formand for husudvalget. Flemming Kirk har desværre sagt pænt nej tak. Det betyder, at vi mangler en mand til at håndtere græsset og vandet på molerne. Vandhanerne mangler på havnen, og skal fixes da flere så småt er begyndt at klargøre deres både. Bent har tilbudt at montere vandhanerne d. 22 marts. Tak for det Bent! Vi søger fortsat en frivillig til posten.
  2. Status på oprensning af sejlrenden. Vi mangler stadig svar fra naturstyrelsen, og vender tilbage så snart vi har nyt.
  3. Planen er fortsat at grave skrænten ved miljøhuset væk så snart bådene er i vandt. Tanken er at der skal være plads til traktoren og containeren. Vi har ansøgt tilladelse hos kommunen og afventer svar
 2. Henrik Jensen / Lars Augustesen Kapsejladsudvalget:
  1. Sydfjordsstævnet: Søndag bliver håndteret af juniorafdelingen. Lørdag håndteres af kapsejladsudvalget. Lars Augustesen er på sagen og sørger for, at tage fat i de nødvendige ressourcer.
 3. Dorte Thygesen Sejlerskolen
  1. Fungerer rigtig fint så vi forsætter som vi plejer. Oplæg fra DS om niveaudelt sejlerskole med kortere kursusforløb. Konceptet passer ikke rigtigt til HSS' som har fungeret fint og fortsætter.
 4. Tommy Rasmussen Havnetjansen
  1. Der er styr på det Mejnert tager papiret og Tommy sørger for opkrævning og den daglige tjans på havnen. Jørgen Binzer tager sig af søsætning og optagning.
  2. Vi drøftede kort, hvordan vi håndtre bådstativerne. Forslag fra Dorthe er, at vi efter sidst søsætning (søndag 13 maj) i fællesskab rydder op i stativerne. Havneudvalgene aktiverer medlemmerne – og vi forventer naturligvis, at alle deltager.
 5. Aase Thomasen Klubhuset
  1. Køkkenet skal gøres rent. Henrik Jensen og Aase laver en aftale om hvornår køkkenet får en ordentlig omgang.
  2. Fem fra husudvalget måtte stå for rengøringen uden hjælp sidste år - lånere motiveres ikke længere af delvis tilbagebetaling.
  3. Klubhus udlånes ikke fra 28/10 til 1/12, da vi håber at renovere køkkenet i denne periode. Vagtstuen er der sat penge af til, men der mangler 'hænder'.
 6. Bent Sørensen Ringøen Rundt
  1. Da klubhuset er udlånt vil der i år ikke blive afholde RR.
  2. Bent stopper som turformand, og en afløser skal findes.
 7. Thomas Kvist Svajerne/Juniorafdelingen
  1. Der er indkaldt til arbejdsdag 22 april 2012. Her inspiceres området og er herefter klar til brug.
  2. Vi har startet sæson 2012. Det er en dejlig gruppe unger bestående af et lille hold nybegyndere, en god mellemgruppe der skal sejle optimist og zoom samt en portion store unger som primært skal sejle Yngling og 420.
  3. Vi arbejder på at gøre det muligt for de ældste, at kunne tage den teoretiske del af duelighedsprøven. Muligvis fælles undervisning med seniorer fra sejlerskolen.