Bestyrelsesmøde 10. februar 2011

Deltagere: Mejnert, Ole, Jimmy, Knud, Peter, Thomas (refetat)

1. Information fra Peter vedr. Leasing-Jolle fra Michael Helt. Han anmeldes til politiet for underslæb. Bestyrelsen bakker fuldt op om junior-afdelingens aktiviteter for at få hevet pengene retur fra Michael Helt. Winner Optimist bakker HSS op i denne sag. Juniorafdelingen kører denne sag, og informerer løbende bestyrelsen.

2. Info fra Mejnert. 3 både stadig i vandet. Hvad gør vi?

Bro 4. Møde på havnen kl. 10. Deltagere Mejnert, Ole (Formand), 1392 Flemming Hollst, Niels Wolff. Søren Grøn er også forsøgt indkaldt.

Trailerbåd på havnen er her stadig. Rød laser, gul jolle. Stadig ukendte!...

Opfølgning på de både, der stadig er på havnen – v. Ole. Forskellig information…

3. Vandværket bliver ikke vedligeholdt. Der bliver ikke holdt med luft i beholderen. Der er stadig defekt på vandet på bro 4.

4. Alle bestyrelsesmedlemmer er enige om vi gerne vil hjælpe Mejnert med at ”passe havnen”, når Mejnert gerne vil på ferie. Mejnert informerer Thomas, som vil fordele opgaverne.

5. Generalforsamling. Info om indkomne forslag.

6. Forslag om justering af pladsleje og kontingent.

7. Vi må gerne liste havnevagterne med fornavn, efternavn og medlemsnummer.

8. Thomas kontakter Christian Borup ang. En stige for enden af molen. Afhængig af pris kan det blive aktuelt med mere end én stige.