Referat - Ekstraordinær generalforsamling, Herslev, 24. april 2010, kl. 14:00
Referent: Thomas Kvist
Ordstyrer/Dirigent: Knud Bjerrum
 
Pkt. 1.
Festligt indslag v. Lars Augustesen.
 
Pkt. 2.
Knud Bjerrum konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Punkt stillet af bestyrelsen. Ole motiverer forslaget … - i at lejeaftalen med Lejre kommune, har
kommunen forlangt at det bliver indført i vores vedtægter at der er fuld offentlighed omkring
tildeling af havnepladser.
 
Forslag:
Tillæg til vedtægterne (Paragraf 25):
Der skal være fuld offentlighed omkring havnepladstildelingen med pladsnummer, navn samt
medlemsnummer. Klager forelægges skriftligt til bestyrelsen. Der henvises til havnereglementet.
Spørgsmål v. Bent. Skal vores navne stå på en søjle? Ole: Nej, der vil komme en side på
hjemmesiden der beskriver hvordan pladstildelingen er foretaget. Samtidig vil ventelisten vedblive
at være på hjemmesiden.
 
Knud Bjerrum: Er der nogen imod dette forslag?
 
Afstemning: Ingen imod. Forslaget er således vedtaget!
 
Evt.
- Flemming Palne: Info omkring vand fra Herslev. Kommunen har nu meldt ud at etablering af vand bliver sat i gang nu.
Jørgen Binzer: Blå flag: For at søge om Blå flag skal man afholde tre arrangementer. Det første arrangement er her at Jørgen informerer om Blå Flag.
- Bundslibning/afskrabning skal ske med klubbens sugemaskine.
Bent: Støvsugeren bør ikke blive udlånt. Og slet ikke i flere uger! Den slags grej må ikke fjernes fra klubben! Ole: Det er uacceptabelt. Mejnert var blevet spurgt, men var ikke forud blevet informeret om lånets varighed. Den var desuden blevet brugt uden isat pose. Udlån af maskinen bør ikke ske fremover.