Bestyrelsesmøde 5. november '08 - Referat
 1. Referat fra sidste møde godkendt.
 2. Hjemmeside
 3. Workshop i anvendelse af hjemmesiden for udvalgsformænd – eller deres afløser – tirsdag d.2/12 kl.19.30 i klubhuset. Ønske om at kunne bruge hjemmesiden ved indmelding i HSS. Uklarhed om indmeldelse i klubben for bådejere afklares d.3/12. Vinterpladser drøftes med Meinert.
 4. Standernedhaling 15. november kl. 13:00.
 5. Festudvalg. Vil gerne medvirke ved jubilæet. Fredag d.5/6 reception. Lørdag d.6/6 fest for medlemmerne. Forslag om demo-kapsejlads for model både. Flemming kontakter. Udvalget ønsker en prof. ovn. Købet skal godkendes i best.
 6. Udvidet bestyrelsesmøde møde 11. december kl. 19:00. Kort orientering fra udvalgene. Nedsættelse af jubilæumsudvag.
 7. Jubilæum. Overvejelser om gave til juniorudvalg. De har brug for flere optimistjoller. Juniorudvalget skal indgive budgetønsker og 5-års plan evt. til mødet d.14/1-09.
 8. Bro 1. Optages 8. november. Gert anslår, at det videre arbejde vil koste ca. 50.000kr. Skal godkendes på generalforsamling
 9. Uddybning af havn. Problemerne med grundstødning kan måske løses ved flytning af både til andre pladser.
 10. Rengøring. Enighed om at antage HC -service fra 1. januar. Steen sender opsigelse til nuværende firma.
 11. 5 havnepladser ledige. Ole giver besked til de bådejere, der står for tur.
 12. Velkomst til nye medlemmer på hjemmesiden.
 13. I fremtiden vil vi tage stander op/ned ved 2. søsætning/optagning.
 14. 1.hjælpskursus. Der er 6 ledige pladser ved hurtig tilmelding.
 15. Eventuelle overskud i udvalgene sendes til kasserer, der bogfører dem som indtægt.
Eventuelt:
 • CD ”Kom & Sejl” kan gratis fås hos DSU. Dorte bestiller et antal, hvis den er ok.
 • Behov for beholder til brugte øldåser o.lign.
 • Flemming deltager i dommerseminar
 • Invitation til jubilæumsreception sendes senest en måned før.
 • Fremover godkendes referat som sidste punkt på dagsordenen.
Referent Dorte Thygesen