Oplæg for De glade 60'ere

Omdelt til orientering på HSS generalforsamling 2014 under punktet "eventuelt":
  
De glade 60'ere
HSS’s maritime 60'ere
 
De glade 60ére er en forsamling for lidt ældre medlemmer i HSS, som har en vision:
  • om at udveksle ”sobre” og ”sandfærdige” historier
  • om at arrangere oplevelser
  • om at dele netværk med ligestillede
  • om at arrangere fælles sejlerudflugter indenfor et afgrænset farvand, Lyndby – Frederikssund.
Aktiviteter:
  • Møder en gang om måneden i vintersæsonen
  • Besøg hos forskellige virksomheder og institutioner af interesse
  • Fælles sejludflugter til nærliggende havne
Organisering:
  • et par autonome talsmænd
  • deltagerne finansierer arrangementer – ingen kontingent
  • låne klubhus og en spalte på HSS hjemmeside
Møder i vintersæsonen:
 
Første mandag kl. 10 i månederne september til og med maj – varighed et par timer, hvor vi samles over en kop kaffe. Her taler vi om seniorernes aktiviteter og får en god ”histoplisnak”. En ekstern gæst kan inviteres til at give foredrag af interesse, ligesom vi selv kan bidrage med beretninger om spændende oplevelser.
Et højdepunkt er tirsdagsmødet i februar, hvor vi inviterer damerne på kur – altså nytårskur.
 
Besøg hos virksomheder og institutioner:
 
Mange virksomheder, tager gæstfrit imod gæster og berettet om deres aktiviteter. VSB´s ”De autonome” har på deres hjemmeside nævnt en række: Rederierne Mærsk, Torm, Norden og Clipper. Teknisk museum og Jernbanemuseet, DieselHouse og Die­selmotormuseet i Rødvig. Besøgene afvikles hyppigt over en eftermiddag. De nævner også udflugter f.eks. containerhavnen i Århus, containerskibet MAERSK Stockholm, i Frederikshavn Isbryderne, hurtigfærgen Odden-Århus, Scandlines Gedser-Rostock m.f.
 
Fælles sejludflugter til nærliggende havne:
 
To gange i sejlsæsonen sejler vi i fællesskab til en nærliggende havn – medbringende god proviant.
 
Ikke praktisk arbejde:
 
HSS har en unik tradition for, at medlemmerne udfører frivilligt praktisk arbejde ved stævner, lokale kapsejladser, arbejde på klubhus og havnen. Disse opgaver er organiseret i forskellige udvalg, og deres værdi for medlemmernes samvær og klubbens ”ve og vel” kan ikke overvurderes.
 
”De glade 60ére” vil ikke konkurrere med allerede eksisterende aktiviteter.
 
Talsmænd
Leif og Henry