Sejlklubbens bestyrelse

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, og har jævnfør vedtægterne, den øverste ledelse af klubben, og ansvaret for klubbens økonomi. Klubbens udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen - bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder vises i kursiv:
   
Formand  Rasmus Rosenkvist
hssklub<>gmail.com

    - kapsejladsudvalg
    - seniorjolleudvalg
    - administration af bomsystem 
    - hjemmeside

    - nye medlemmer
    - Lejre Kommune
    - Herslev Bylaug
    - hjertestarter
    - administration af bomsystem
       
  
Næstformand  Lars Borup
hssklub<>gmail.com
    - oldfrue
    - festudvalg
    - udlån af hus
    - kulturudvalg
    - havnevagter
    - Isefjordkredsen
Bestyrelsesmedlem Johnny Poulsen
hssklub<>gmail.com
    - sejlerskole
    - tursejlerudvalg
    - juniorudvalg
    - svajerudvalg
    - Blåt Flag
 
Bestyrelsesmedlem  Dan Poulsen hssklub<>gmail.com

    - havneudvalg
    - havnefogeder 
    - husudvalg
    
Kasserer  Dirch Zibrandtsen
hsskasserer<>gmail.com
    - økonomi
    - privatlivspolitik


 

 
Referater fra udvalgs- og bestyrelsesmøder, og fra sejlklubbens generalforsamlinger

.
 
Privatlivspolitik for Herslev Strand Sejlklub