Ideen bag Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI)

 

 Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere både til langt over hundrede både.  
 • Sejladsen er åben for alle* - udenfjords deltagere er meget velkomne 
    
 • Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen
    
 • Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere og sejlerskoler
    
 • Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet
    
 • Cruisingsejlads for sejlbåde, der får udregnet indbyrdes praletider efter SRPI-TurLys
    
 • Tursejlads for motor, med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs.
  Sejladsen er for såvel motor- som sejlbåde.
   
 • Præmier til alle, der indsender logbog rettidigt
    
 • Kåring af bedste sejlerskolebåd med Danmarks tungeste vandrepræmie
   
 • Særpræmier til bedste singlehand skipper, bedste doublehand besætning og til den største besætning.
   
 • Ved SRPI 2020 introduceres kåring af bedste båd per startsted (info følger)
     
 • Præmier til de tre dygtigste fotografer i årets fotokonkurrence

Ildsjælene og rigtigt mange tilfredse deltagere vi kan takke for sejladsens succes, fremgang og bredde – det kan du læse en masse om på hjemmesiden.
 
Datoer:
 - SRPI sejles den sidste weekend inden Sankt Hans aften
 - Præmieoverrækkelse med pral holdes sidste søndag i august (der er sejlerfest aftenen før).

* Begrænsninger:
 - maksimal mastehøjde 22 meter pga. Kronprinsesse Marys Bro.
 - både med dybgang over 2,25 meter skal udvise forsigtighed ved Rønnen (Nykøbing Sj.)